En av kampsakene som Senterpartiet vil forsøke få igjennom i den nye regjeringa er å gjenåpne en rekke lensmannskontor. Det er ingen tvil om at den såkalte nærpolitireformen, som for mange i distriktene slett ikke er blitt oppfattet som verken spesielt nært eller en reform til det bedre, er en av årsakene til Senterpartiets sterke framgang.

Men det å bare åpne lensmannskontor, og sørge for at det skal sitte noen bak en pult og ta imot ulike ærend i kontortida, som å utstede pass og våpenkort, svarer ikke opp behovene i den nye politihverdagen. Det viktigste for tryggheten til folk er å vite at politiet kommer når noe skjer, og at de både forebygger og etterforsker kriminalitet. Men kriminaliteten er helt annerledes nå enn bare for noen år siden.

Sist uke skjedde det en rekke tyveri som rammet mange namdalinger. Forholdet er anmeldt, men sjansen for å ta dem som står bak er små. Årsaken er at tyveriet skjedde via et datainnbrudd og hackerangrep som rammet abonnenter på blant annet Ytringen og Helgelands blad. Flere fikk belastet kontoen sin gjentatte ganger.

Sist uke ble også en nordtrønder pågrepet for å ha bidratt til noe av den verste kriminaliteten vi kan tenke oss – overgrep mot barn. Politiet i Trøndelag har klart å rulle opp et helt nettverk av menn som betaler for å få utført seksuelle overgrep mot barn – på direkten over nettet. I tillegg vet vi at mange barn og unge, også her i Midt-Norge, er utsatt for overgrep via nettet, gjennom såkalt grooming eller at bilder misbrukes.

Natt til 9. januar i år ble Østre Toten utsatt for et hackerangrep som lammet hele kommunen. Eldre på sykehjem kunne ikke få riktig medisin, det måtte kalles inn manuelle brannvakter fordi varsling ikke virket, ingen fikk betalt kommunale avgifter. og sensitive opplysninger om innbyggerne ble lagt ut på nett. Hackerne krevde løsepenger. Da de ikke fikk det ble data lekket og slettet. Det har kostet kommunen minst 35 millioner kroner å rette opp, og de er fortsatt ikke helt tilbake. Det kunne like gjerne vært en kommune i Namdalen.

Dette sier noe om de nye utfordringene politiet står overfor. Det vil kreve langt mer enn åpne lensmannskontor på bygdene.