NAMSOS: Etter å ha fått tilgang til intern mailkorrespondanse, interne chatter – og vært i kontakt med et titalls vikarer og tidligere vikarer i tjenesten, kunne NA i september i fjor avsløre det enkelte vikarer beskrev som en fryktkultur i ambulansetjenesten.

Ingen av de NA har intervjuet våget å stå fram med kritikken til ledelsen – og ble av den grunn anonymisert.

Hege Trana i Fagforbundet ved Sykehuset Namsos kunne den gangen bekrefte at det faktisk var en fryktkultur som rådet.

– Når vi tar dette opp med ledelsen, gjør de ikke noe mer før de får navnene, sa hun til NA den gangen.

Avdekket kritikkverdige forhold

Få dager etter at NA brakte nyheten, kunne klinikkleder Øystein Sende melde at Helseforetaket ville engasjere en ekstern ressurs for å kartlegge situasjonen. I dag bekrefter Helse Nord-Trøndelag at de i 2022 mottok to varsler som «framsatte påstander om blant annet fryktkultur i deler av ambulansetjenesten, forskjellsbehandling i forbindelse med gjennomføring av fysiske tester og uønsket praksis vedrørende bruk av vikarer».

Nå er rapporten klar – og den konkluderer med at det foreligger kritikkverdige forhold og anbefaler flere tiltak. Ulovlig bruk av lydopptak er et av forholdene som trekkes fram i rapporten.

Som oppfølging av varslene engasjerte HNT-direktør Annamaria Forsmark advokatfirmaet Grette til å gjennomføre en ekstern faktaundersøkelse. I tillegg engasjerte klinikkledelsen PwC til å gjennomføre samtaler med vikarer for å kartlegge arbeidsmiljøet.

– Vi har mottatt et omfattende materiale og vi er i prosess med tanke på å følge opp rapportene, konklusjonene og anbefalingene. I tillegg er det viktig for oss som arbeidsgiver å ivareta de involverte på en forsvarlig og trygg måte, sier administrerende direktør Annamaria Forsmark.

– Tas på alvor

– Vi ønsker å etablere en kultur i HNT for at slike saker blir håndtert internt på en trygg og forsvarlig måte, og så raskt som mulig når utfordringer dukker opp, sier Forsmark.

Det eksterne advokatfirmaet legger til grunn at flere vikaransatte ikke har våget å ta opp forhold de har opplevd som vanskelige med ledere, og har fryktet at dersom ting ble tatt opp ville de ikke bli tildelt vakter.

Skremmende om fryktkultur

– Innholdet i tilbakemeldingene som er gitt i faktaundersøkelsene tar vi på alvor. HNT er i gang med å forbedre de påpekte kritikkverdige forhold i dialog med vikarer, faste ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Samtidig er det viktig for meg å understreke at HNT har en god ambulansetjeneste med dedikerte ansatte og et godt faglig tilbud, sier HNT-direktøren.