Vi i Leka Senterparti gikk inn for bygging av nytt helsetun i siste kommunestyre. Alle innbygerne i Leka kommune ønsker det beste for brukerne som har behov for tjenestene og for at arbeidsdagen skal bli best mulig for våre viktige ansatte. Det ønsker selvsagt vi også.

Når vi har vært i tvil om det riktige var et helt nytt helsetun på en ny tomt eller en kraftig oppdatering av eksisterende bygningsmasse, så har dette med kommunens økonomi og gjøre.

Dette var grunnen til at vi tok en omkamp på om det kunne finnes alternative løsninger som var like gode for brukerne og de ansatte, men som ville være bedre for kommunens økonomi.

Vi i Senterpartiet er bekymret for at en storstilt bygging på ny tomt kan få uante økonomiske konsekvenser for Leka. Et skrekkeksempel fra en annen kommune er det som skjer ved nybygging av Lamark sykehjem i Sortland. Dette var et prosjekt som var kostnadsberegnet til 260 millioner, men som etter nye kalkulasjoner blir 420 millioner. Disse overskridelsene kom fram i dagen etter de hadde begynt med grunnarbeidet.

Lamark sykehjem ble også rammet av at tilskudd fra husbanken ble fjernet, slik at kommunen nå må ta hele regningen.

Leka kommune balanserer etter vår mening på en knivegg i dette prosjektet og vi er redde for at vi kan komme til å se et budsjett også her som kan sprekke. Det har ikke Leka råd til.

I den senere tid har Leka kommune hatt forskjellige andre «små» prosjekter der vi har sett ganske store overskridelser, dette bekymrer oss.

Tåler vi en ny en ny overskridelse? Hva kan kan konsekvensen av en ny overskridelse bli?

Vi mener at varme hender og et godt kvalifisert helsepersonell er viktigere enn et flott bygg som vi i verste fall ikke har råd til å bemanne og utstyre til det beste for både brukere og de ansatte.