GRONG: Personen er nærkontakt til tidligere smittet, og har vært i karantene. Smittesporing er igangsatt.

Det opplyser ordfører Borgny Grande.

– Når fikk du beskjed om ny koronasmittet i Grong?

– Vi har fått bekreftelse i kveld, sier ordføreren til NA.

– Personen har sittet i karantene siden det siste smittetilfellet i kommunen, legger hun til.

Redd mer smitte

Ordføreren legger ikke skjul på at hun frykter mer smitte. Vel vitende om at Namsos kommune har hatt en tredobling av antall koronasmittede på knappe to uker, sammenliknet med ti måneder i koronaåret 2020.

– Vi er hele tida redd for mer smitte. Dess nærmere smitten er, dess større sjanse er det for at vi skal få smitte, sier Grande, som like fullt er klar over at tilfeldighetene spiller inn.

– Det handler om litt flaks og litt uflaks, sier hun.

– Vi er hele tida på alerten, legger ordføreren til.

Nå ser hun fram til at flere i kommunen skal få koronavaksine.

– Vi gleder oss til å få vaksinert flere, sier hun, som anslår at mellom 13 og 14 i kommunen er blitt vaksinert så langt.

– Har gått tregt

– Det har gått tregt. Det er for lite vaksine, sier hun, som forteller at kommunen får ett til to hetteglass med vaksine til uka.

Myndighetene sentralt har fått til dels skarp kritikk for at kommunene har fått for lite vaksine. Ordføreren er ikke i tvil om at det ideelle hadde vært mer enn nok vaksine til alle.

– Vi hadde ønsket at vi hadde fått mer vaksine. Men man finner ikke tak i mer i Norge, sier Grande, og fortsetter:

– Vi er veldig glade for at de fordeler ut over landet.

Hun forteller at det er et stort apparat som settes i sving hver gang det skal vaksineres.

– Det kommer til å gå lang tid med denne farta, sier Grande.

Hun skjønner at grongningene begynner å bli lei. Grande innrømmer at det tærer på – den siste tida har hun selv jobbet fra hjemmekontor.

Men hun ber innbyggerne om å holde ut.

– Det er viktig at vi tar siste innspurt og holder oss mest mulig for oss selv, holder avstand og vasker hendene, sier ordføreren.