(Nettavisen)

SISTE: Regjeringen orienterer om koronatiltakene lørdag klokken 10. Nettavisen vil følge pressekonferansen.

Se Erna Solbergs tre scenarioer for resten av koronasituasjonen i videoen under:

MARMORHALLEN/AKERSGATA (Nettavisen):– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H) i en uttalelse.

Totalt foreslår regjeringen å sette inn 22 tiltak på formål som omfatter kultur, næringsliv, skole og utdanning og sosiale forhold. Det kom fram på en pressekonferanse fredag.

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de nye krisetiltakene regjeringen foreslår. Dermed ligger det an til en oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Uttaket i prosent fra oljefondet blir på 3,3 prosent.

– Det vi legger fram i dag, kommer på toppen av et allerede vedtatt budsjett med omfattende tiltak. I tillegg følger vi opp anmodningsvedtakene fra Stortinget, sier Solberg på fredagens pressekonferanse.

Les også: Dansk rapport: Statsministeren ble ikke anbefalt å stenge ned samfunnet

- Godt forberedt

- Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte, fortsetter statsministeren.

- Vi er godt forberedt til å håndtere noen krevende måneder. Vi kommer til å ha noen økonomiske tiltak så lenge krisen pågår, legger finansminister Jan Tore Sanner til.

Her er de nye tiltakene 29. januar 2021:

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner i koronakrisepakken. Her er de de viktigste tiltakene:

 • Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4,0 milliarder kroner)
 • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard)
 • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)
 • Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)
 • Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)
 • Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)
 • Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)
 • Nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)
 • Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)
 • Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)
 • Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)
 • Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)
 • Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.
 • Målrettede integreringstiltak, som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper. (320 millioner kroner)
 • Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).
 • Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)
 • Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)
 • Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)
 • Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)
 • Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)

Regjeringen legger i tillegg fram 1,5 milliarder ekstra i ordningene for omstilling av reiselivet og vekstbedrifter.

Tiltak for rundt 7 milliarder kroner er særlig rettet mot næringslivet. Det mest sentrale enkelttiltaket blant dem er en forlengelse av kompensasjonsordningen for stort omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til. Kommunene får 1 milliard kroner til å kompensere egne virksomheter, hvis forslaget vedtas.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også: Dette må til for at Raymond Johansen skal åpne opp Oslo: Har planen klar

Tre scenarioer

Solberg legger også fram økonomiske krisetiltak for den fortsatt kampen mot pandemien. Tiltakene skal etter planen justeres i tråd med smitteutviklingen.

- Vi har sett for oss tre scenarioer, sier Solberg og fortsetter:

- I det mest optimistiske kan alle i risikogruppene få et tilbud om vaksine til påske og resten til sommeren. Muterte varianter kommer under kontroll. Utviklingen er lovende i hele Europa og de fleste tiltak kan avvikles før sommeren, forklarer hun.

Deretter har man et mellomscenario, hvor det er forsinkelser med vaksineleveransen. Her ser man for seg at risikogrupper får vaksine før sommeren, mens resten får før årsskiftet.

- Det muterte viruset får fotfeste, men det holdes under kontroll. Da vil noen smittevernstiltak kunne avvikles til sommeren, men noen forsetter til høsten. De siste tiltakene varer til nyttår, sier Solberg.

Det siste scenarioet er ifølge statsministeren det mest pessimistiske for utviklingen.

- Da er vi i en situasjon der vi ikke lykkes med å vaksinere nok til å kunne avvikle smitteverntiltak før årsskiftet. Da kan vi oppleve at folks oppslutning om smittevern synker og sykehus kommer under press. Poenget med dette er at vi ikke kan legge bare en strategi om hvordan vi skal komme ut av krisen. Situasjonen endrer seg hele tida. Det gjelder også de økonomiske tiltakene, sier Solberg.

Studentene fornøyd

I tillegg kommer det blant annet 1,1 milliarder kroner for å hindre frafall blant studenter.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Studentene roser regjeringen for å etterkomme deres bønn om hjelp.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Les også: Britisk forsker om fryktet mutert virus: - Dette er best og verst tenkelig scenario

Krisetiltak mot ledighet

Krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

100 millioner kroner skal gå til tettere oppfølging av ledige og permitterte, særlig de som har vært uten jobb lenge. 200 millioner kroner går til tiltaksplasser, 140 millioner kroner til den såkalte ungdomsinnsatsen, og 284,5 millioner kroner til kompetanseheving.

Og så skal Nav få 320 millioner kroner til å ruste opp apparatet sitt.