KOLVEREID: –Vi er storfornøyde med å ha landet en solid kandidat. Olav har vært med i Nordvik siden etableringa på Kolvereid i 2021, hvor han har jobbet som kunderådgiver og bilselger. Han er en lagspiller med stort hjerte for lokalsamfunnet, og vi er veldig glade for at han ønsker å satse videre sammen med oss, sier Christian Nordvik, administrerende direktør i Nordvik AS.

– Gleder meg

Selv gleder Fausa, også kjent som en mangeårig spiller på Rørviks seniorlag i fotball, over opprykket. Han tiltrer stillinga 1. januar.

– Det er spennende. Jeg setter stor pris på at Nordvik gir meg muligheten, og gleder meg til å komme enda tettere på den daglige driften. Vi er et bra team på Kolvereid, og jeg ser fram til å samarbeide med gode kolleger om å utvide satsninga vår på bilskade og skape gode opplevelser lokalt, sier Fausa.

Mange ledige stillinger

Aldri tidligere har det vært utlyst flere ledige stillinger i Trøndelag i løpet av et år som i 2022. Det viser en oversikt fra Nav Trøndelag.

Totalt ble det i år registrert 56.134 stillinger i Trøndelag. Til sammenlikning ble det utlyst 53.316 stillinger i 2021.

– Vi legger bak oss et år med lav ledighet og mangel på arbeidskraft i flere bransjer. Det har vært utfordrende å få tak i folk, ganske enkelt. Ikke bare fagfolk, men også til jobber der virksomheten selv gir opplæring, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Samtidig som det er rekordmange ledige jobber, har arbeidsledigheten holdt seg stabil lav.

Nøkkeltall

  • Trøndelag har 5.324 arbeidssøkere i utgangen av desember. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 3 .024 (1,2 prosent) er helt ledige, 1 .645 (0,7 prosent) delvis ledige og 655 (0,3 prosent) er arbeidssøkere på tiltak.
  • Sammenliknet med desember i fjor har antall ledige gått ned med 2.380 arbeidssøkere, hvor den største nedgangen er i gruppa delvis ledige (-1. 125 personer).
  • Menn i aldersgruppa 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige med 2,6 prosent, mens kvinner i aldersgruppa 30-39 år har den høyeste andelen delvis ledige mer 1,0 prosent. Lavest andel helt ledige finner vi hos kvinner i aldersgruppene over 50 år med 0,6 prosent. Den laveste andelen delvis ledige, er hos menn under 20 år, med 0,1 prosent.

  • Flest helt ledige finner vi i gruppene uten yrkesbakgrunn (451), industriarbeid (377), bygg og anlegg (346), samt serviceyrker og annet arbeid (301). Flest delvis ledige er det i gruppene serviceyrker og annet arbeid (207), butikk- og salgsarbeid (190) og industriarbeid (184). Når det gjelder gruppen «ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt», er det den eneste gruppen som har en økning i antall helt og delvis ledige, sammenlignet med samme periode i fjor.

  • Til sammen er det 403 permitterte, hvorav 217 helt ledige og 186 delvis ledige. Til sammen utgjør det 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Flest permitterte er det i yrkesgruppene bygg og anlegg samt industriarbeid. Til sammen utgjør de to gruppene 43 prosent av alle permitterte.
  • Av de helt ledige er en av fem (591 personer) langtidsledig, det vil si vært helt uten arbeid eller aktivitet i 26 uker eller mer.
  • I løpet av desember er det registrert 858 nye arbeidssøkere i Trøndelag.
  • I desember er det registrert 2.818 stillinger, en liten økning sammenliknet med samme måned i fjor (+4 prosent per virkedag). Flest stillinger ble registrert innenfor helse, pleie og omsorg med .1 158 stillinger. Det er en økning på 94 prosent sammenliknet med i fjor. I bygg og anlegg, samt industriarbeid er det en nedgang i registrerte stillinger sammenliknet med desember fjor på henholdsvis -52 prosent og -42 prosent.

  • 13 av Trøndelags 38 kommuner har en andel helt ledige på under 1,0 prosent. Lavest andel helt ledige er det i Lierne (0,3 prosent), Leka (0,4 prosent) og Selbu (0,5 prosent). Høyest andel ledige er det i Frøya (2,2 prosent), samt Nærøysund og Grong (begge 2,0 prosent).

Kilde: Nav Trøndelag