Budskapet om Ole Saugestad sin bortgang var sørgelig, men ikke overraskende. Jeg var kjent med hans sykdom, men likevel var budskapet sørgelig.

Jeg kjenner ikke hans familie, men han kjente jeg relativt godt. Han satt i Namdal symfoniorkester da jeg begynte der rundt 1970. Har sett bilde av han i Overhalla orkester i 1954. der han er med på klarinett.

I mange år var jeg der mens han spilte 1. klarinett i Namdal symfoniorkester. En gang da vi hadde Øyvind Berg som dirigent. så fremhevet Øyvind Ole som en fremragende klarinettist.

Han hadde både en far og en onkel som spilte i orkester. Han var også med da vi startet Namdal turdansensemble.

Jeg ble lei meg da han sluttet å spille, men slik er det. En gang er det slutt.

Jeg vil minnes ham som en fin og lun medmusikant som jeg fikk lære å kjenne, og vil lyse fred over hans minne.