Gå til sidens hovedinnhold

Om HNT og NTE

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser i NA at Helse Nord-Trøndelag (HNT) må spare 63 millioner kroner i 2022.

Så vidt jeg vet, så skal HNT først og fremst betjene innbyggerne i Nord-Trøndelag.

Les også

Må finne innsparingstiltak på 63 millioner for 2022

Et lite tankespill:

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) eies av kommunene i Nord-Trøndelag. Ved et raskt søk på NTEs hjemmeside, finner jeg at NTEs heleide kraftstasjoner produserer ca. 3.000 gWh på årsbasis. Det tilsvarer i gjennomsnitt 8,2 gWh i døgnet. 1 gWh = 1.000.000 kwh.

Med en fastpris på 120 øre/kWh, og en antatt produksjonskostnad på 20 øre/kWt, har altså NTE ca. 1 krone i fortjeneste/kWh eller 8,2 millioner kroner pr. døgn. Jeg tar alle mulige forbehold om feil i regnestykket, men tendensen bør være helt klar.

Hvis HNT hadde fått overskuddet fra NTE for litt over ei ukes produksjon, trenger de ikke spare noe som helst. Hadde de fått overskuddet for 14 dager, kunne de gitt et mye bedre helsetilbud til oss i Nord-Trøndelag.

Er dette helt bakvendt – eller er det bare jeg som er så dum?

Kommentarer til denne saken