Formueskatt, eiendomsskatt og for den saks skyld arveavgiften vi hadde, knytter seg ikke til inntekt, og er derfor ikke OK. Dette er i realiteten beskatning av allerede beskattede midler. Det styrker ikke akkurat norsk eierskap at utlendinger favoriseres ved at de ikke betaler formueskatt i Norge.

Noen tror at det å drive bedrift er ensbetydende med masse penger. (Prøv selv!) Mange bedrifter har eiere som står på som bare det, men hvor det likevel ikke blir særlig overskudd. Det er ikke gitt at bedrifter har cash til å betale masse formueskatt/eiendomsskatt. Det er heller ikke gitt at eierne har madrassen full av penger.

Stor formueskatt/eiendomsskatt kan derfor føre til at bedriftene må ta utbytte som de ellers ikke ville tatt for at eierne skal klare å betale skatten som blir utlignet på dem personlig pga eierskapet i bedriften. Da må de først betale utbytteskatt. Du skal ikke se bort fra at de også får kjeft fordi de tar store utbytter.

Når enkelte personer finner skattebyrden i overkant og tar ansvar for bedriften og flytter utenlands, er det et hylekor uten like. Rikinger skal flås, og nå gjør de det vanskeligere. Det skrikes om mangel på lojalitet overfor fedrelandet, som gav dem alle muligheter.

Men er det mer lojalt å dra på svenskehandel? Da sviktes norsk produksjon og handel. Coronakrisen viste at svenskehandelen har stort omfang. Og er det mer lojalt å rømme landet til fordel for sydlandske strender så snart det er lov, istedenfor å satse på Norgesferie i vårt vakre land? Det er mange bedrifter rundt om i landet som gjerne skulle hatt de turistinntektene.

Og er det mer lojalt når Stortingspolitikerne driver med sine pendlerboliger? Litt skatteplanlegging der også, kanskje?

Ordet riking har satt seg i den offentlige debatten. Det har klart negativ klang, og det brukes uhemmet av noen for å stigmatisere bedriftseiere. Samfunnet vårt er avhengig av at noen gidder ta jobben og ansvaret det er å starte og drive bedrifter, og kanskje burde vi være litt opptatte av å heie på bedriftseierne også? Et rettferdig skattesystem må innebære at bedrifter kan drives uten at de må selges bit for bit for å betale skatt.

I dag renner pengene fort ut fra offentlige budsjetter. Norge har en stor offentlig sektor, folketallet tatt i betraktning. Det bevilges penger til mange rare formål. Jeg mener at samfunnet vårt bør bli litt mer bevisst på hva man bruker penger til. Da minker behovet for å flå de fleste med skatt.