Når Namsos Arbeiderparti uttaler at utbygging av fornybar kraft er svaret på energikrisa blir vi usikre på hvordan de ser for seg dette realisert. I behandling av innspill i forbindelse med høring om «Nasjonal rammeplan for vindkraft» uttalte kommunene i Namdalen seg avvisende til eventuell utbygging av mer vindkraft. Videre har både Flatanger og Namsos kommune uttalt seg imot forlengelse av konsesjon til Zephyr om vindkraftutbygging på Innvordfjellet.

At energisituasjonen er kritisk slik den er i dag – både i Norge og i Europa – kan vi alle være enige om. Utfordringene er etter vår mening på mange plan. Bildet er mer sammensatt enn at Putin sin angrepskrig mot Ukraina er hovedårsaken. Og svaret er ikke mer vindkraft!

Utfordringene blir store når:

  • Energi blir handelsvare i stedet for infrastruktur.
  • Pris fastsettes i et europeisk marked der vannkraft blir spekulasjon i et marked styrt av tilbud og etterspørsel.
  • Energi- og miljøpolitikk besluttet i et fredelig Europa skal gjennomføres i en krigssituasjon der energiprisene galopperer (jfr elektrisitet fra land til oljefeltene)
  • Energivekst blir svaret framfor energisparing.
  • Menneskerettigheter blir satt til side i forbindelse med utbygging av fornybar kraft (les Fosen).
  • Det ikke regner normalt i Sør-Norge.
  • Naturmangfold og bærekraft settes til side.

Vi har i dag to naturkriser – klimakrisen og naturmangfoldkrisen. Det er totalt uansvarlig dersom løsninger av klimakrisen skjer på bekostning av naturmangfoldkrisen.

I Namdalen ser vi i dag tre prosjekter som er spesielt utfordrende:

  • NTE jobber med å få vindkraft på Ytre Vikna II (Håven) for å dekke opp energibruken til hydrogenfabrikken på Kråkøya. Det er visstnok mer miljøvennlig med nærprodusert energi. Dette er problematisk, for det er ikke miljøvennlig å bygge ned den unike naturen på Ytre Vikna for å produsere hydrogen - en særdeles kraftkrevende prosess.
  • Etablering av et datalagringssenter/bitcoin-industri i Namsskogan.
  • Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet.

Les også

Andre partier snakker om lettvinte løsninger, som potensielt kan gjøre situasjonen vi står i mye verre

Når leder og nestleder i Namsos Arbeiderparti går ut og sier at vi må ha mer havvind og produsere mer fornybar energi på land, nevner de ikke vindkraft på land med ett ord. Hva mener de egentlig? Det hadde vært fint med en presisering. Har Namsos Arbeiderparti endret holdning om at Namdalen har ofret nok natur og ikke ønsker mer vindkraft?

Vi utfordrer Arbeiderpartiet i Namsos - og politikere ellers - til å gå sammen om å lage en plan for hvordan kommunen vil imøtekomme den såkalte strømkrisen.

Vi utfordrer dere til å være innovative, smarte, fremtidstenkende, miljøvennlige og naturvennlige.

Vi utfordrer dere til å bli den kommunen i Norge som klarer å frigjøre mest kraft av alle kommuner i hele landet gjennom enøk-tiltak! Mulighetene er mange - bruk dem!