LIERNE: (Trønder-Avisa) – Fredag applauderte jeg nyheten om at dagpendlere igjen kunne få krysse grensa, og sa at det var på tide at det ble utøvd klokskap. Det trekker jeg tilbake, skrev Lierne-ordfører Bente Estil (Ap) i et leserinnlegg mandag.

Søndag fikk kommunen beskjed fra Politidirektoratet, gjennom Statsforvalteren, om at dagpendlere kun kan benytte seg av godkjente grenseoverganger, som er bemannet av politi eller Heimevern og har teststasjon. Den ene av to grensepasseringen i Trøndelag, og den nordligste, blir dermed Storlien. Dessuten kan dagpendlere kun passere i åpningstiden.

– Når det endelig så ut til at regjeringen forsto oss grensekommuner og tillot dagpendlere å passere, slår de altså til med dette, skriver en provosert Estil.

Les også

Fredag applauderte jeg nyheten om at dagpendlere igjen kunne få krysse grensa, og sa at det var på tide at det ble utøvd klokskap. Det trekker jeg tilbake!

Hun forklarer:

– Vi har ei som jobber i barnehage i Lierne og bor i Gäddede, tre mil unna arbeidsstedet. Når det er åpnet for dagpendlere, som det så fint er sagt, må hun kjøre svensk vei ned til Krokom, over Storlien, Meråker og Stjørdal, og opp hit. Det er nesten 700 kilometer, sammenlignet med en halvtimes kjøring, sier Estil.

Les også

Er det rart vi ringes ned av frustrerte innbyggere?

Mener usikkerheten snart går på helsa løs

Personer med samfunnskritiske jobber kan fremdeles reise over de juridisk stengte grenseovergangene i kommunen, slik Estil forstår det. Kommunens ansatte i oppvekstsektoren, ansatte i næringslivet, for eksempel i Liskifer, må reise den lange, lange veien rundt.

Estil er usikker på hvor mange personer som omfattes av grense-problemene, men synes uansett situasjonen er ille.

– For de ansatte det gjelder så går det snart på helsa løs. De vet ikke fra dag til dag hva som faktisk gjelder, sier Estil, og understreker effekten dette har for folks privatøkonomi.

– Jeg er helt enig at det skal være et strengt regime med tanke på grensepasseringer for å redusere importsmitten, men i vårt langstrakte land må det være lokale tilpasninger. Jeg gjentar det jeg har sagt før; her må noen i regjeringsapparatet oppdatere sine geografikunnskaper. Dette henger ikke på grep, mener ordføreren.

– Fortsatt så å si umulig

– Når det kun skal benyttes åpne grenseovergangen blir det fortsatt så å si umulig, mener Estil.

Lierne har seks grenseoverganger i egen kommune. Dagpendlerne må ikke innom Storlien for å teste seg, for det gjøres i Lierne. I helga gjorde kommunen klart koronateamet for å kunne teste dagpendlere på grensa, så de er klare til å jobbe så snart negativt testsvar foreligger. I regjeringens pressemelding fra fredag står det at «dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste sju døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen». Det står videre at «regjeringen har nå fått på plass en ordning basert på smittevernfaglige råd som gjør det mulig for dagpendlere fra Sverige og Finland å komme på jobb i Norge».

– Jeg synes vanligvis at man skal ha mulighet til å rette opp når det er gjort noe som blir feil, men nå begynner begeret snart å være fullt. Jeg lurer faktisk på om man i regjeringen vet at det bor folk langs grensen her i nord i Trøndelag, sier hun.

Utvalg av punkter fra politiets rundskriv om grensepassering for dagpendlere

- Dagpendlerne skal kun benytte seg av de godkjente grenseovergangsstedene.

- Dagpendlerne kan kun krysse grensen når grenseovergangsstedene er åpne.

- Noen dagpendlere vil sannsynligvis måtte legge om sin kjørevei til og fra jobb. Politiet har forståelse for at det oppleves som uheldig, men det er viktig at alle følger retningslinjene. Kun godkjente grenseovergangssteder skal benyttes.

- Politiet forventer noe økt trafikk på grenseovergangsstedene fremover som følge av endringen. Politiet vil rigge seg slik at vi kan møte dette på en god måte.

- Politiet vil fortsette å gjennomføre stikkontroller på grenseovergangsstedene som ikke er lovlige å benytte seg av. Det er straffbart, også for pendlere, å benytte seg av disse.

- Ikke alle grenseovergangssteder som er ulovlige å benytte er stengt fysisk. Dette er blant annet for å muliggjøre trafikk over grensen for de som er unntatt grensepasseringsbestemmelsene (Personer med kritiske samfunnsfunksjoner).

- Det er straffbart å krysse grensen utenom de lovlige grenseovergangsstedene. Reaksjonen er bøter fra 5000 eller 10.000 kroner avhengig av forsett.

Trønder-Avisa kontaktet Politiet i Trøndelag for kommentar, og ble henvist til Justis- og beredskapsdepartementet. De hadde ikke anledning til å kommentere saken tirsdag ettermiddag.