Ordføreren mener at det er opp til administrasjonen å bestemme «anbudspolitikken» i kommunen, eller tar jeg feil?

Anbudsrunden rundt nye Hunn skole i Overhalla har skapt debatt.

Anbudsrunden rundt nye Hunn skole i Overhalla har skapt debatt. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det vises til innlegg i NA fra salgs- og markedsdirektør Per Einar Dahl i Overhalla betongbygg AS der han kritiserer Overhalla kommunes anbudspolitikk. Kritikken gjelder kommunens anbudsregler med krav om at det kun kan tilbys bygninger i massiv tre, et produkt som konkurerer med bygninger i betong, stål og tradisjonelt reisverk som produseres i Overhalla. Massiv tre har sålangt vært hentet fra Østerike ogTyskland.

Forvent store ting

Videre vises til svar fra ordfører Per Olav Tyldum som toer sine hender med henvisning til at Senterpartiets kommunestyregruppe har vedtatt å gå imot fylkeskommunens strategi for klimaomstilling som går ut på at trevirke skal være foretrukket materialvalg. Kommunestyregruppa begrunnet sitt vedtak med at «det må fokuseres på ny- og videreutvikling av alle materialer i stedet for å konkludere med hva som skal etterspørres».

Det er betimelig å stille spørsmål om hvordan administrasjonen kan lage anbudsregler i strid med vedtak i kommunestyrets største parti som har flertall kommunestyret. Det besvarer ordføreren selv innledningsvis i sitt innlegg med å slå fast at «det er viktige og klare skillelinjer mellom politikk og fag i anskaffelsesprosesser». Det oppfatter jeg slik at ordføreren mener at det er opp til administrasjonen å bestemme «anbudspolitikken» i kommunen, eller tar jeg feil?

Ordføreren viser til at Overhalla Barne- og ungdomsskole som sto ferdig i 2015 ble bygd i betong som passivhus og bruker dette som bevis for at kommunen ikke hindrer lokale firma i å komme i posisjon for å få oppdrag. Det er riktig at det i dette prosjektet ikke var satt krav om bruk av massiv tre, og lokale byggematerialer ble brukt pga. at de var konkurransedyktige. Etter dette har det i anbudsbestemmelsene vært stilt krav om bruk av massivtre på Overhalla brannstasjon, Overhalla sykeheim og nå sist på vesentlige deler av Hunn Skole.

Byggenæringen er en stor og viktig næring i Overhalla med store positive ringvirkninger langt ut over kommunegrensene. Det er ingen selvfølge at det er slik og at det forblir slik i framtida om ikke kommunestyret tar ansvar og pålegger administrasjonen å benyttes anbudsregler som ikke avskjærer lokale firma fra mulighet til å komme i posisjon til å utføre oppdrag for kommunen. Dette ikke bare av hensyn til Overhalla-gruppen men også andre aktører!

De som jobber i byggenæringen lever i et marked med stor konkurranse, og det bør ikke overraske noen at det reageres når kommunen lager anbudsregler som gjøre det umulig for lokale firma å få jobber i kommunen. Jeg mener Per Einar Dahl tar samfunnsansvar ved å si i fra slik han har gjort! Overhalla-gruppen overlever selvsagt ikke på oppdrag fra Overhalla kommunen alene, men oppdrag i kommunen er verdifulle, er gode referanser og er kjærkomne for arbeidstakere som bor i Overhalla elle nabokommunene og har svært mange døgn i løpet av året borte fra familien.

Det anbefales at ordføreren og kommunestyret innhenter informasjon om hva Overhalla-gruppen med underleverandører betyr for kommunens skatteinntekter og for statlige overføringer knyttet til innbyggertall.

Ordføreren viser til at kommunens viktigste oppgave er å bidra til gode tjenester innenfor helse og oppvekst og framtidsrettet infrastruktur, og at de støtter Skogmo Industripark. Dette er selvsagt viktige oppgaver, men det er også viktig at politikerne sørger for at lokale bedrifter gis mulighet til å tilby sine tjenester og produkter på et rettferdig grunnlag.

Jeg er overbevist om at alle i Overhalla, inklusive kommuneansatte og politikere er best tjent med at kommunestyret sørger for at det gjennomføres en anbudspolitikk som legger til rette for at lokale bedrifter ikke skal holdes utenfor i anbudskonkurranser om kommunale oppdrag.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken