Det er så mange som berøres av at Kjartan nå går ut av tiden, og at hans penn og fotoutstyr legges ned.

Kjartan var en meget god nyhetsjournalist, og hadde base i NRKs lokaler i Namsos. Han var i flere tilfeller tidlig ute med å engasjere seg i saker som senere har kommet høyt opp på den nasjonale dagsordenen. I møte med journalisten Kjartan erfarte jeg selv, både som kommunikasjonssjef i Statskog og som ordfører, at han hadde høy yrkesetikk. Han utfordret slik journalister skal gjøre, men var også lyttende og respektfull. Og i reportasjene fikk han fram også de argumentene som jeg vet han selv ikke var enig i.

For Kjartan var Namsos og Namdalen en stor nok verden. I de nære omgivelsene der han bodde og levde livet sitt, fant han mening i å oppleve og utforske det han grunnleggende opplevde å være en del av – naturen.

Hav, fjord, strender og fjellet var hans arena. Her fant han nye opplevelser helt fram til det siste, som han sammen med sin kjæreste Alette utforsket og gledet seg over å være en del av. Vi blir fattigere når vi ikke lengre kan ta del i øyeblikk og naturopplevelser som han delte med oss på film, bilder og i tekster, og vi blir fattigere når han ikke lenger formidler fra sin rike kunnskap om fauna og natur i radio, TV og i litteratur.

Kjartan levde det siste året og vel så det med vissheten om at kreftsykdommen ikke lot seg behandle, og at døden nærmet seg. Dette var han åpen om, og han delte sine tanker om hva som var viktig for ham på slutten av livet sitt.

Hans grunnsyn bygde på en dyp og ekte respekt for livet og tilværelsen som en del av naturens kretsløp, og jeg oppfattet at Kjartan selv levde helt og fullt til det siste.

Kanskje kan et utdrag fra Jon Østeng Hovs «Skal hilse fra fjellet» oppsummere litt av dette:

Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg, mens nevera trivelig smilte. Og under dens lauvheng med glede jeg såg, at villreinen stille seg kvilte.

Min dypeste medfølelse går til hans nærmeste familie i denne tunge stunden.