Det anonyme leserinnlegget stiller flere spørsmål ved legetjenesten i Grong. Jeg mener det er bra og viktig med engasjement rundt våre kommunale tjenester. Jeg kan ikke kommentere det som omhandler personer eller personalpolitikk i innlegget.

Men det er påstander i innlegget om legesituasjonen i Grong som ikke kan stå ubesvart:

  • Grong kommune har 3 legehjemler, i tillegg til en turnuskandidat. Disse har vært besatt av de samme legene de senere årene, og det er bra. Vi er ca 2300 innbyggere i Grong og ut fra nasjonale normer er 3 legehjemler tilstrekkelig. Alle som ønsker seg fastlege i Grong får det, og vi har ledig kapasitet. Det er heller ingen begrensning hvis noen leger ønsker å starte egen privat praksis.
  • Det skapes et inntrykk i leserinnlegget om at politikerne i Grong kan ansette enkeltpersoner i administrasjonen direkte. Dette medfører ikke riktighet. Grong kommune følger kommunelovens prinsipper der politikerne ansetter kommunedirektør og kommunedirektøren ansetter sin administrasjon, herunder leger. Politikerne kan ikke ansette enkelt leger.
  • Det tas opp spørsmål om Distrikts medisinske sentre (DMS) og etablering av dette i leserinnlegget. Distrikts medisinske sentre opprettes i et fellesskap mellom kommuner og helseforetaket og har egne kriterier for hvordan de skal drives. Grong kommune kan ikke etablere et slikt senter på egenhånd.

Vi jobber hele tiden med hvordan vi skal utvikle våre legetjenester, både i samhandling med helseforetaket og kommunene rundt oss. Grong utfører for eksempel i dag dialyse for Helse Nord-Trøndelag. Tettere samhandling mellom kommunene i Indre Namdal og mulig innføring av Helseplattformen er to store saker vi jobber med akkurat nå.

Les også

Hva med oss, ordfører Borgny Grande?

Grong kommune er opptatt av å gi gode og trygge tjenester til våre innbyggere. Jeg mener vi har en god legetjeneste i dag.