TRONDHEIM: Trøndersk Fotballseminar 2022 ble arrangert på Thon Prinsen i Trondheim fra 12. til 13. november, i regi av NFF Trøndelag. Under festmiddagen på lørdag ble 11 priser utdelt.

Årets barnefotballklubb

Overhalla IL fikk prisen for årets barnefotballklubb. Under kan du lese begrunnelsen:

«Klubben er en viktig aktør for aktivisering av barn og unge i bygda. Klubben er dyktig på rekruttering, noe som har gjort at de er blitt den største barnefotballklubben i sonen. Ikke er de bare gode på å få mange til å starte på fotball, de rekrutterer også mange flinke voksne i og rundt klubben som er med på å lage et godt miljø for både store og små. Klubben er svært dyktige på å arrangere aktivitets- og kampdager i barnefotballen.»

– Stor interesse for fotball

Aina Tetlien Sellæg er leder i fotballgruppa, og synes det er stas å bli årets barnefotballklubb.

– Det er kjempestort at vi kan være den klubben med størst rekruttering og aktivitet blant unge. Samtidig synes jeg det er fint at de i begrunnelsen har inkludert alle de voksne som stiller opp for barna i idrettslaget. Det er noe vi virkelig synes er stas, og er stolt av.

Uten alle trenere, ildsjeler, dommere og lagledere hadde det ikke vært mulig.

Aina Tetlien Sellæg, leder i fotballgruppen

– Vi er heldige med at det er stor interesse for fotball i Overhalla, sier hun, og legger til at de har god tilgang på treningsarenaer i sommerhalvåret - med både kunstgressbane og gressbane.

Hun forteller at målet i klubben er at flest mulig skal være med lengst mulig. Fremover har de planer om å fortsette med aktiviteter, og jobbe for at fotballgleden i bygda skal bevares.