Gå til sidens hovedinnhold

På tide at samfunnsbyggeren hedres

Flertallet i Nærøysund formannskap har vedtatt å fjerne det rundt 100 år gamle vegnavnet Nyvegen på Kolvereid på grunn av at også Rørvik har samme vegnavn – med flere oppsittere enn på Kolvereid. Flertallsvedtaket må vi akseptere, selv om noen synes det er sårt. Nyvegen er en viktig veg i Norges minste by.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Blir dette endelig og det nå må letes etter et nytt vegnavn, synes vi man skal benytte sjansen til å hedre en mann som bygdebokforfatter Sveinung Leirvik omtaler som grunnleggeren av Kolvereid. Lensmann Michael Evensen har ikke fått noen veg oppkalt etter seg, langt mindre er han hedret med noen bauta. Vi to har i vinter arbeidet med et hefte om Kolvereids lokalhistorie. Som begrunnelse for forslaget har vi her tatt med deler av kapittelet som handler om lensmann Evensen:

I 1985 skrev Sveinung Lervik en artikkel i avisa Ytringen om Evensen. Artikkelen var basert på Leirviks egen gårds- og slektshistorie og litteratur fra Peter Jæger-Leirvik og Halvdan Svenning. Artikkelen gir ingen fasit på at Michal Evensen skal ha hele æren for tettstedets tilblivelse. Men lensmannens samfunnsengasjement og virke bidro i alle fall til at mye virksomhet kom i gang og fikk sine bygg der Kolvereid sentrum i dag ligger. Det var i perioden siste halvdel av 1800-tallet og første del av 1900 disse etableringene skjedde.

Les også

Kolvereid og Rørvik har begge hatt «Nyvegen» i 100 år: Nå får bare én av dem beholde navnet

Så hvem var Michael Evensen og hvordan kunne denne husmannsgutten fra Knorromoen ved Kolvereidvågen påvirke utbygging i Kolvereid sentrum?

Husmannsgutten Michael var født 1. mai i 1930. Seks år tidligere, flyttet familien fra Fåberg i Gudbrandsdalen for å kjøpe en gård på Fjær. Familien klarte likevel ikke å tjene nok til å overta gården, slik at eieren tok den tilbake igjen. Deretter flyttet familien videre til Kolvereid og gjorde et nytt forsøk der. Lille Michael utmerket seg tidlig som en gutt med gode evner. Han var arbeidsom og drev som gjeter om sommeren, og som unggutt fullførte han etter hvert læretida som skomaker.

Muligens var det bygdas nye sokneprest, Johan Fredrik Lampe, som hadde lagt merke til den evnerike gutten og foreslo at Michael søkte infanteriets underoffiserskole i Trondheim. Med gode matematikkunnskaper og dyktig i andre fag fikk kolvereidgutten en bra eksamen, og han tjenestegjorde etterpå i flere somre som kommandantsersjant.

Også hjemme på Kolvereid fikk sambygdingene nytte av Michael Evensens gode evner og kunnskaper. Fra 1857 til 1863 styrte han Kolvereid poståpneri. Sammen med soknepresten laget han i 1862 en plan for etablering av Kolvereid Sparebank. Banken ble stiftet året etter, og Michael Evensen ble valgt til kasserer og bokholder. Fra 1867 ble han igjen også poståpner og hadde denne jobben til sin død i 1909.

I 1870 ble Evensen valgt til ordfører i Kolvereid, som på den tiden var herred sammen med Foldereid. Han ønsket imidlertid ikke å sitte mer enn en periode, i 1873 ble Michael Evensen nemlig utnevnt til lensmann. Husmannsgutten hadde da giftet seg med Michaline Marie Sverdrup fra Lilleval, paret hadde kjøpt husmannsplass på Nakling. Bruket ble snart for lite og ekteparet Evensen kjøpte gård på Mulstadneset.

Det året Michael Evensen døde, i 1909, var altså tettstedet Kolvereid grunnlagt. Her var det på dette tidspunktet kirke, poståpneri, klokkergård, doktorbolig, jordmorbolig, skolebygning og sparebank. Butikker og bolighus var før denne tida etablert ved Kolvereidvågen, men etter hvert forflyttet mye av virksomhet og bebyggelse seg opp på Bakkan. I takt med overgang fra sjøverts- til landverts trafikk.

Uansett fortjener vel Michael Evensen at en veg får hans navn.

Kommentarer til denne saken