Gå til sidens hovedinnhold

På tide med en tillitsreform

Fagforbundet er opptatt av gode offentlige velferdstjenester som gir oss innbyggere et trygt liv.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved å gi offentlig ansatte mer tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse kan vi skape enda bedre helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstsvilkår ute i lokalsamfunnene våre.

I flere tiår har markedsprinsipper, såkalt «New Public Management» vært rådende for å effektivisere offentlig sektor. Jaget etter innsparinger går foran kvaliteten på tjenestene, og mer og mer rapportering erstatter tillit til at de ansatte kan gjøre jobbene sine. Fagforbundet har lenge jobbet for en tillitsreform som skal bygge på partssamarbeidet mellom politikere, ledere og de ansatte.

Forskning viser at mer overvåkning gir mindre tillit. Ansatte får lavere mestringsfølelse og motivasjon når de ikke gis tillit i den jobben som skal utføres. Alle som jobber i offentlig sektor opplever stadig mer detaljstyring, utallige krav om måloppnåelse og nye rapporteringskrav. Alt på bekostning av medbestemmelse, kunnskap og faglige vurderinger.

Fagforbundet vil skape bedre velferdstjenester og nå vedtatte mål gjennom samarbeid og tillit. I virksomheter hvor ledelse og tillitsvalgte samarbeider mer enn lov- og avtaleverket krever oppnås det gode resultater. Sykefraværet synker, trivselen øker og brukere av tjenestene blir mer fornøyde. Det påvirker tilliten både innad på arbeidsplassen og mellom tjenestene og brukerne.

Fagforbundet jobber for at du og dine kollegaer i offentlig sektor skal få utvikle arbeidsplassen deres. Kompetansen og erfaringene deres må tas i bruk og dere må kunne drøfte og finne løsninger på utfordringer. Det er slik vi skaper effektive velferdstjenester med høy kvalitet.

Kommentarer til denne saken