Pandemien var også utfordrende for de frivillige organisasjonene. Smittevernet gjorde at mye av den vanlige aktiviteten ble umulig å gjennomføre. Kostnader gikk opp og inntekter gikk ned.

Men de frivillige organisasjonene gikk aldri i dvale – de mobiliserte. Aktiviteter av alle slag ble tilpasset til stadig nye smittevernregler. Mange av organisasjonene i helsefrivilligheten måtte øke aktiviteten for å møte et enormt behov for testing, vaksinering, helsehjelp, oppfølging og omsorg.

Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Stiftelsen Dam sett nærmere på hvordan det gikk med disse organisasjonene i pandemien. De utmerker seg blant annet med informasjonsarbeid, aktiviteter for barn og unge, hjelp til risikogrupper, rekruttering av frivillige og samarbeid med andre aktører.

Dessverre ser vi også at svært få organisasjoner fikk ta del i myndighetenes beredskapsplanlegging. Det må vi ta lærdom av. Norge skal ta imot tusenvis av flyktninger fra krigen i Ukraina. De vil trenge hjelp med å etablere seg, og håndtere det de har opplevd. Frivilligheten kommer til å stå for mye av denne innsatsen.

De frivillige organisasjonene er en viktig del av beredskapen vår og stiller opp for å løse oppgaver myndighetene trenger hjelp til, ikke ser eller ikke har mulighet til å håndtere like godt. Da må organisasjonene også være med på planleggingen på nasjonalt og lokalt nivå.

2022 er Frivillighetens år og 7. april feires Helsefrivillighetens dag. Vi håper helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen noterer seg helsefrivillighetens viktige bidrag i denne krisen – og tar organisasjonene med i planleggingen for den neste.