RØRVIK: «Kirken skal være i samvirke med samfunnet rundt, og stå naturlig i sentrum. Kirkebygget ønskes å utstråle en verdighet samtidig som den fremstår som åpen, enkel og inviterende. Kirken ligger i parkmessige omgivelser, med store løvtrær og stedets egen lavt voksende vegetasjon.»

Slik beskriver arkitektbyrået Pir II nykirka på Rørvik. Kirka ble vigslet 22. desember i 2019. Ni måneder etter er det lite som minner om «parkmessige omgivelser» på kirkehaugen midt i Rørvik sentrum.

– Venter på Nærøysund kommune

– Tegningene er klare og vi har innhentet pris fra entreprenør. Imidlertid må vi avvente Nærøysund kommunes avgjørelse, som har sagt at de skal se på hele kirkehaugen under ett og også ta inn «tilstøtende områder» i prosjektet. Vi venter på avklaring fra kommunen før vi kan gjøre mer, forteller prosjektleder Tor Anders Sjøli i Norconsult.

Sjøli sier videre at prosjektledelsen har ting på stell, men at han er litt fortvilet over at ting tar litt tid.

– Kirken stod jo ferdig til jul i fjor, og straks vi får klarsignal, vil vi fullføre vår del av jobben.

– Skal finne best mulig løsning

Bjørn Endre Buvarp i Nærøysund kirkelige fellesråd ønsker å fremheve at de søker å finne best mulig løsning for hele området.

– Vi ønsker oss et område der befolkning får lyst til å besøke, slappe av og finne roen. Derfor valgte vi å kontakte kommunen for å finne en mer helhetlig løsning.

Buvarp forteller videre at de har hatt en del møter med kommunen.

– Vi i Nærøysund kirkelige fellesråd ønsker at kommunen får eierskap i prosjektet, og i vårt partssamarbeid ønsker vi ikke å forhaste oss før vi har funnet best mulig løsning.

1,7 millioner kroner

Det er satt av 1,7 millioner kroner til opparbeiding av uteområder nærme selve kirkebygget. Ordfører Amund Hellesø kan fortelle at disse pengene er tilbudt overført kommunen fra prosjektet – i den hensikt å utvide prosjektet til å gjelde tilstøtende områder til kirken.

– Vi har ikke avsluttet arbeidet i byggekomiteen. Om kommunen skal ta imot de 1,7 millionene og om disse skytes inn et større prosjekt; det er en sak som skal opp til politisk behandling.

Det er ikke avklart hvor stort prosjektet blir, og forprosjekteringa er ennå ikke ferdig. Hellesø forteller at kommunens landskapsarkitekt søker å finne den beste helhetlige løsninga for hele kirkehaugen. Et totalbudsjett er ennå ikke landet.

– Poenget er at vi ikke går i vegen for hverandre. Derfor mener vi at en felles tilnærming kan være den beste metoden, men det blir nok ikke før til våren neste år vi starter arbeidet med uteområdene.