For alle praktiske formål betyr det fri etableringsrett i byene, og ingen er lenger pålagt å være tilknyttet en drosjesentral. Høyreregjeringen satt dermed døren til det norske drosjemarkedet, på vid gap for utenlandske selskaper hvor forretningsmodellen er appformidling av turer som utføres av privatbilister med private biler. Mange som fryktet at økt konkurransepress og reduserte krav til løyvehavere ville kunne føre til et dårligere, dyrere og mer useriøst transporttilbud, fikk rett. Vi ser at dette også bidrar til useriøse forhold i arbeidslivet.

Det uansvarlige frislippet på drosjeløyver har tvunget igjennom en ikke faglig begrunnet deregulering av drosjemarkedet, som er i ferd med å ødelegge arbeidsmarkedet for en stor yrkesgruppe. De ansatte i drosjenæringen mistet sine forutsigbare inntekter og muligheten til både å sikre seg framtidig pensjon og trygdeordninger. Den andre sida av det her er tilbudet opp mot brukerne.

For oss i distriktene, må vi nå avfinne oss med et tilbud som knapt kan kalles tilbud. Mangel på biler og sjåfører, gjør at vi nærmest står ribbet tilbake i Nærøysund. Pasienter som er avhengig av drosje for å komme seg til eksempelvis fysikalsk behandling, har fått en ny usikkerhet i tillegg til sitt sykdomsbilde. De vet ikke om drosjene dukker opp til avtalt tid.

Ap mener at det her ligner på et gammeldags løsarbeidersamfunn, der de som er flinkest til å skrive de laveste anbudene, vinner. Vi er motstandere av en sånn politikk fordi det skaper store forskjeller og en dårligere tjeneste.

Den forrige regjeringen var opptatt av markedet på en annen måte enn det vi sosialdemokrater er. Vår ideologi er at markedet må reguleres, derfor har vi aldri satt pasientreiser i spill, slik det ble gjort høsten 2020. Pasientene våre har blitt en brikke i et økonomisk spill. Anbudsvinneren nord i Trøndelag vant kontrakten på grunn av lavest pris. Kvalitet i tjenesten ble ikke etterspurt, slik at vi i Nærøysund har store utfordringer med en verdig reise for pasienter til og fra sykehuset i Namsos.

Det hele har blitt et slags «Tetris» spill, der bilene blir fylt opp med pasienter fra hele Ytre Namdal, og så kjøres det hit og dit i den langstrakte kommunen vår. Hjemreisen etter hjerneblødning eller hofteoperasjonen blir mye lengre enn det pasienten forventer, og lange bilturer tærer på ei allerede dårlig helse. Utrykket du skal være frisk for å være syk, er et mantra blant mange pasienter i Ytre Namdal no.

Vi i Nærøysund Arbeiderparti sier nei til anbud på pasientreiser, vi har ingen tro på anbudsordning på tjenester knyttet til pasienter eller andre brukere av drosjetjenester. Enkelte tjenester hører hjemme i den offentlige sektor og skal ikke være en del av profitten til enkelte aktører.