Denne påstanden er fullstendig feil og stemmer ikke med fakta eller virkeligheten. Firmaet Brødrene Brøndbo AS har drevet på siden 1960, og har hatt sammenhengende drift i 60 år nå, og alltid hatt Overhalla kommune som kunde. Dette kundeforholdet har gjennom 60 år vært basert på at man leverer tjenester og varer i full konkurranse med andre firma., både lokale og utenbys firma.

Selvfølgelig må Overhalla kommune lage en spesifikasjon på hva man skal kjøpe inn, og vi må gi tilbud på dette, slik at kommunen kan sammenligne de aktuelle tilbudene. Dette er grunnleggende krav i lov om offentlig anskaffelse, og alle anbydere må prise det samme utfra spesifikasjonene.

Les også

Forvent store ting

Overhalla kommune har i alle disse 60 årene vært profesjonelle innkjøpere og gjort at f.eks. Brødrene Brøndbo AS har bygd seg opp med innkjøpskompetanse, slik at man kan delta i anbudskonkurranser til alle offentlig byggherrer i Trøndelag.

Brødrene Brøndbo AS har derfor fått egne kontrakter med Staten Vegvesen, Avinor, Forsvarsbygg og andre kommuner. De kommunene som ikke har vært like dyktige som Overhalla kommune med offentlig innkjøp, har ikke firmaer/arbeidsplasser igjen i sine kommuner, fordi de rett og slett ikke er vant til å konkurrere og utvikle seg i forhold til offentlig anskaffelse.

Jeg er sivilingeniør og har jobbet med offentlige anbud hver dag i 28 år nå, og Overhalla kommune skiller seg klart ut som en av de dyktige når det gjelder offentlige anbud. Jeg opplever daglig at offentlig innkjøpere stiller krav til de produktene i anbudene som skal prises, og noen gang passer det perfekt for vårt firma, andre ganger har vi ikke mulighet til å konkurrere.

Les også

Svar til Overhalla Betongbygg AS ved salgs- og markedssjef Per Einar Dahl

En profesjonell innkjøper skal selvfølgelig utnytte potensialet i markedene. Jeg har svært gode erfaringer med prefabrikerte elementer fra Overhalla Gruppen både i tre og betong, og anbefaler det til alle prosjekter, men påstandene om at Overhalla kommune motarbeider oss som driver lokale firma er helt feil.

Jeg anbefaler Dahl om å sette seg inn i lov om offentlig anskaffelse og innkjøpshistorikken til Overhalla kommune. Dahl stiller også spørsmål hvem som kan mest faglig om tekniske ting innen bygg/anlegg av en erfaren sivilingeniør i eget firma og en tilfeldig folkevalgt. Spørsmålet sier mer om Dahl enn om temaet i spørsmålet.