Du må ikke spørre meg hvor hen jeg bor

Jeg er ikke riktig sikker, men jeg tror….

Kanskje bor jeg litt hos mamma, på et pikerom jeg har,

kanskje bor jeg i en pendlerbolig, men der er jeg snar.

Du må ikke spørre meg om fire mil!

Alt er relativt, og alltid er det tvil.

Jeg har bolig ganske nære, men jeg kjører ikke rett,

da kan fire mil bli mange flere, det er ikke lett!

Du må ikke spørre meg om reglene!

Jeg er nærsynt, og har vansker med å se.

Ingen sa til meg at regler også gjelder her for meg

Ingen sa at det er regler som skal følges. Hva vet jeg??

Også jeg som skulle styre landet her!

Så kom pressekorpset inn og altfor nær.

Jeg beklager og beklager, for jeg trodde ikke det

at det kom noen og spurte hva jeg hadde drevet med.


Men jeg gjorde sånn jeg ser det ikke galt.

Det jeg slalomkjørte inn, skal bli betalt.

Men det er da litt for trasisg, og jeg skjønner ikke, jeg:

Tenk at lovene vi laga her, skal gjelde også meg!