Men hva er forskjellen her i forhold til billettbetaling på båt? (undelig og uforståelig). Jeg forstår også at eldre folk/pensjonister reagerer på slikt og at det nærmest føles diskriminerende. Jeg mener å huske at det er ca. 200000 pensjonister i Norge i dag som ikke er tilknyttet noen form for internett -og da nettbetaling.

Det er slik at det sitter stort sett noen i alla t «systemer» som har et visst ansvar for at det meste fungerer. Slik er det også i transportsektoren. Så du/dere som bekler en slik stilling i selskap med ansvar for betaling også for eldre, har kanskje ikke gjort jobben sin for bedriften i så måte? Det må finnes en måte og få betalt for kjøreturen med buss - også for eldre?

Jeg savner en god og forståelig forklaring på hvorfor spesielt denne aldersgruppen møter problemet.