Vi må alle gjøre oss opp en mening om hvem vi tenker representerer Namdalen på best mulig måte på Stortinget.

Vi er ikke i tvil. Vi trenger Senterpartiet fra Namdalen på Stortinget. I de åtte årene med Høyre har vi kjempet en kamp om å få beholde viktige funksjoner for Namdalen:

  • Namsos Sykehus
  • Nord Universitet
  • Politi
  • Ambulanse
  • Kommuneøkonomien er strammet til for distriktskommunene
  • Statlige arbeidsplasser er sentralisert
  • Rovdyr står i fare for å rasere beitenæringene

Vi opplever at mulighetene for utvikling og fremtidstenking er blitt redusert. Vi trenger en bedre politikk for Namdalen. Vi trenger en ny kurs. Vi trenger tydelige politikere fra Namdalen, som kjenner regionen vår, som har et hjerte for å utvikle oss, som kan være talsperson og bindeledd.

Namdalen er en fantastisk region med store naturressurser. Senterpartiet vil jobbe målrettet etter valget for å utnytte dette til beste dagens innbyggere og fremtidige generasjoner i Namdal.

Namdalen trenger en tydelig stemme på Stortinget. Vi mener Per Olav Tyldum og Senterpartiet vil gjøre den jobben best!