NAMSOS: Vurderinga, som foregår i januar og februar, skal brukes i den videre planlegginga av framtidas helsetjeneste.

Namdalseid helsetun (Institusjon + omsorgsboliger), Fosnes sykeheim, Namsos helsehus og Namsos bo- og velferdssenter er byggene som skal under lupen.

Vurderinga skal gjøres i to omganger. Først av ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ressurspersoner, deretter av Bruker- og pårørenderåd.