Planlegger landbasert oppdrett i Flatanger

Bjørøya har skissene klare til å starte matfiskproduksjon på land.