NAMSOS: Natt til 23. desember ble en mann i 30 årene ble funnet død på en adresse i Namsos. Hans samboer ble i ettertid siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Mannen var påført flere knivstikk mot overkroppen. Selv hevdet kvinnen å ha handlet i nødverge.

Den skjerpede siktelsen ble forkynt for kvinnen i fengselet torsdag.

Erkjenner ikke straffskyld

– Hvordan reagerer hun på at siktelsen er skjerpet til drap?

– Siktelsen ble forkynt i fengselet, og jeg var ikke til stede, så det kan jeg ikke si så mye om. Jeg skal ha en samtale med kvinnen før fengslingsmøtet fredag morgen, opplyser kvinnens forsvarer, advokat Rolf Christensen fra Steinkjeradvokatene.

Kvinnen ble etter pågripelsen i Namsos varetektsfengslet i fire uker.

Christensen påpeker at kvinnen fremdeles ikke erkjenner straffskyld for drap.

– Hun sier hun ikke har ment å drepe mannen. Hun hevder fortsatt å ha handlet i nødverge, at hun ville verge seg selv og sine barn. Nødverge er et sentralt tema i etterforskningen, sier forsvareren.

Samtykker ikke

Politiet derimot, mener nå at kvinnen har gjort seg skyldig i forsettlig drap, at knivstikkene mannen ble påført går mer i retning av drap enn grov kroppsskade med døden til følge.

– Hvor mange knivstikk ble mannen påført?

– Jeg kan ikke si noe om det, svarer Christensen.

Fredag morgen blir kvinnen framstilt for ny varetektsfengsling.

– Politiet begjærer henne fengslet i fire nye uker. Det vil ikke min klient samtykke i, sier advokat Rolf Christensen.

Forsettlig drap

Påtalemyndigheten i politiet har nå skjerpet siktelsen til å gjelde overtredelse av straffeloven paragraf 275 om drap.

- Siktelsen er endret etter en samlet vurdering av den informasjonen som så langt har fremkommet i etterforskningen. Påtalemyndigheten mener at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått en forsettlig drapshandling, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt. Siden nyttår er det blant annet gjennomført en rekke vitneavhør og flere tekniske undersøkelser. Det er også tatt nye avhør av siktede og hennes to barn, som var vitner til hendelsen.

- Politiet etterforsker saken bredt. Undersøkelser knyttet til relasjonen mellom partene forut for hendelsen er en del av dette arbeidet. Foranledning til hendelsen og spørsmålet om nødverge er sentrale tema som vi ønsker å få belyst, sier Elden.

Det er berammet nytt fengslingsmøte i Trøndelag tingrett fredag 20 januar kl. 09:00.

Med på avhør

Hege Bjørgum Skillingstad i advokatfirmaet Bjerkan Stav er oppnevnt som bistandsadvokat for det ene av kvinnens to mindreårige barn som delvis skal ha vært vitne til hendelsen bolighuset i Namsos natt til 23. desember.

– Det er gjennomført nye, tilrettelagte avhør av barna. Kan du si noe om hva de har forklart?

– Nei, det kan jeg ikke, svarer Bjørgum Skillingstad som forteller at hun har vært med på avhørene.

Hun ønsker heller ikke å utdype hva det ligger i at barna delvis var vitne til hendelsen.

– Etterforskninga er fremdeles i full gang, og det er begrenset tilgang på opplysninger, sier Bjørgum Skillingstad.

– Kan du si noe om barna, hvordan har de det?

– De er veldig godt ivaretatt, og har det etter omstendighetene bra.

Påtalemyndigheten begjærer den siktede kvinnen fortsatt varetektsfengslet.