De anbefaler politikere «å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel». Dette vedtaket i Kirkemøtet vekker reaksjoner fra politisk hold, og flere hundre medlemmer har meldt seg ut av Den norske kirke, et stort antall oljearbeidere skal være blant dem.

Frp-leder Sylvi Listhaug og Sveinung Stensland (H) reagerer kraftig på vedtaket og advarer Kirka mot å oppføre seg som en politisk aktør. I Facebook-gruppa «Stolt oljearbeider» er det nå mange oljearbeidere som forteller at de har fått nok av Den norske kirke.

Det er forståelig at oljearbeiderne er skuffet over at Kirka har inntatt et slikt standpunkt. Da er det mer betenkelig at politikerne ønsker å kneble kirkas ledere, spesielt når deres syn går på tvers av deres egne oppfatninger.

Det politiske miljøet i Norge, og det med rette, har over lang tid krevd at det må bli større takhøyde for meninger og at religion ikke skal være til hinder for at mennesker av samme kjønn vil inngå partnerskap eller ekteskap. Det har Kirka tatt konsekvensen av.

Da må en kunne forvente at politikerne tar ansvar og ivaretar ytringsfriheten og samfunnsdebatten ved å la alle parter slippe til i det offentlige rom – uansett ståsted. Noen politikerne i Norge har påført det rikspolitiske miljøet et troverdighetsproblem etter avsløringer om juks med reiseregninger, lønn og pendlertilskudd. Derfor må de ikke sette grenser for hvem som skal delta i offentlige debatter. Det tar seg dårlig ut.

Klimapolitikken setter i gang sterke følelser. En skal ha tunga rett i munnen. som privatperson eller organisasjon, om en ikke blir utsatt for sterke angrep fra noen som har et annet syn. Dessverre bidrar dette til at mange trekker seg fra den offentlige debatten.

Om en uenig eller ikke med vedtaket fra kirkemøtet, er det i alles interesse at det er et engasjement rundt klimapolitikken. Kirkas røst i samfunnsdebatten er viktig – uansett hva de er opptatt av eller mener. Vi må verne om det åpne samfunnet – det er i alles interesse. Meninger er til for å brytes ikke til å knebles av maktpersoner.