Kommunaldirektøren i Namsos har lagt fram ei smørbrødliste av innsparingstiltak- og forslag som politikerne får på bordet under kommende kommunestyremøte i «Fyret» på Jøa denne uka. Av de 14 forslagene i «Mulighetsstudie – bærekraftig driftsnivå» har en ny driftsmodell for mat til de eldre skapt reaksjoner.

Forslaget er at kjøkkenene på Fosnes sykeheim og Namdalseid helsetun skal reduseres til å bli mottakskjøkken. Maten skal de få fra sentralkjøkkenet i byen. En ordning som er på plass i gamle Namsos kommune. Det kan lyde fornuftig om en kun tenker økonomi, men politikerne må legge et helhetsbilde til grunn.

Tidligere ordfører Steinar Lyngstad (Sp) i Namdalseid viser til intensjonsavtalen fra 2016 i forkant av kommunesammenslåinga. Der står det i klartekst at «Ordningen med lokal tilvirket mat ved alle sykeheimer/helsehus skal videreføres».

Lyngstad har et godt poeng. For dette var et viktig punkt for de minste kommunene. De ville sikre at deres eldre ble best mulig ivaretatt i en ny storkommune, med store avstander. For eldre er kvaliteten på maten av avgjørende betydning for deres livskvalitet. Det må ikke politikerne tillate seg å spille poker med.

Derfor må saken utredes mer. I bunn må det ligge en klar forutsetning at de eldre skal få like god mat uansett hvor de bor i kommunen. Midt oppe i dette skal det bli interessant å få vite hva intensjonsavtalen er verdt og hvor lenge den skal danne et grunnlag for den politiske gangen i kommunen? Hvis den allerede nå smuldres opp, vil det naturlig nok bli tatt ille opp.

Nærøysund kommunestyre vedtok mandag å innføre skolemat til sine elever. Et fornuftig vedtak. Namsos kommune satte innføringa av skolemat på vent grunnet pandemien, men mat på bordet til elevene vil komme. Jonas Gahr Støre (Ap) var tidlig ute med å flagge at innføringa av skolemat vil komme ved et regjeringsskifte, og at staten vil bidra økonomisk.

Sett med bakgrunn med skolemat til elevene vil det være fornuftig å styrke kjøkkenene på Jøa og Namdalseid. For det kan ikke være slik at det er lærerne som skal ordne matserveringa. Sentraliseringstanken er for mange like uspiselig om den kommer fra Oslo eller et kontor i Namsos.