I stedet valgte jeg å engasjere meg for psykisk helse. Med det som bakgrunn, møtte jeg politikerne i høringer, i samtaler en og en og i møter med flere. Denne erfaringen førte meg inn i politisk arbeid igjen - for Helsepartiet.

Helsepartiet burde ikke være nødvendig. Men, det er det. Vi har fått et politisk system som er mer opptatt av å ta vare på partiene, heller enn å løse samfunnsproblem.

Det stilles ingen krav til kompetanse for å være politiker og ha ansvaret for styringen av landet. Vi har tvert i mot hørt sagt, at det er en fordel om politikere ikke har faglig bakgrunn for sitt politiske ansvar. Slik overlates styringen og kontrollen til byråkratiet. Det er ikke til å undres over, at mange politikere går inn i ledende stillinger i det offentlige, når politiker-perioden er over.

Problemet er at vi får politisk inkompetanse. Dette landet fungerer godt for mange, ikke på grunn av, men på tross av. Våre helsetjenester fungerer greit for mange, fordi vi har helseansatte med høy grad av integritet, som springer fort og gjør sitt ytterste for å levere gode tjenester, til tross for dårlig styring og dårlige arbeidsvilkår.

Men, hvor lenge vil det vare før det kollapser. Vi blir stadig sykere. 10,6 % er uføre nå og det er ingen bedring i sikte. Det er ikke fordi folk ønsker å være uføre. Erfaringen fra mitt arbeid med arbeidsavklaring på oppdrag fra NAV, viser at folk ønsker å være i arbeid, men de får ikke god nok behandling, de sliter seg ut og blir gående alt for lenge uten tilstrekkelig oppfølging og tilrettelegging, for å fungere i jobb og i hverdagen.

Vi trenger ikke en regjering som er mest opptatt av effektivitet, tall og kontroll.

Vi trenger ikke en regjering som snakker om tillitsreformer og grønne skifter, uten realistiske planer for gjennomføring.

Først og fremst trenger vi politikere, som evner å tenke helhetlig, både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet har mye helsefaglig kompetanse. Vi vil på stortinget for å utfordre de etablerte partiene som er mer opptatt av posisjoner enn å løse de viktige, strukturelle utfordringene vi står i. Vi har ingen partipolitiske interesser. Vi er et verktøy for å løse samfunnsutfordringer.

Gir du oss din stemme, gir du oss økonomiske muskler (din stemme er verdt kr 400,-), til å fortsette det viktige arbeidet for å

  • sikre pensjonister og eldre en verdig alderdom
  • hjelpe pårørende, slik at de kan beholde egen helse i møte med byråkratiet
  • fjerne 25 prosent mva på helsetjenester som ble innført 1.januar i år
  • beholde og utvikle våre lokale sykehus
  • sikre gode arbeidsvilkår for ansatte i skolen og i helsesystemet
  • drive en miljø-politikk med helse som fundament, som blant annet betyr nei til miljøødeleggende vindkraftanlegg
  • sikre barn et godt læringsmiljø, tilpasset barnets egne ressurser og behov

Stortingspartiene mangler kompetanse om psykisk helse og hva vi trenger for å fungere godt i jobb og i hverdagen. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet forstår at vi har en alvorlig systemfeil. De har et økende problem med å finne nok penger. Begge siders samarbeidende partier har lite å bidra med, utover å ville bruke enda mer penger, øke avgiftene eller redusere pensjon og trygder.

Det er, dessverre, kun Helsepartiet som ser helse som en verdi, som har nysgjerrighet og vilje til å tenke nytt og som ikke vil la seg styre av et byråkrati med fastlåste meninger.