Fra 1. august ble SFO og barnehage billigere. Vi går en tøff vinter i møte, med økende priser. Det er viktigere enn noensinne med sosialdemokratisk politikk som setter vanlige folk først. Derfor er vi stolte av å være medlem i et regjeringsparti som tar barnefamilier på alvor.

For første gang får alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i SFO, helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gir småbarnsforeldre over hele landet store økonomiske lettelser. SFO er viktig for å utjevne forskjeller, og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter. Når vi var barn var det alltid andre barn i gata å leke med og mor var hjemme når vi kom fra skolen. Slik har det ikke vært på mange år. De fleste foreldre jobber, noe som fører til at barna kommer hjem til tomme hus. Det er krevende for foreldre å vite at barna er hjemme alene så mange timer, derfor er SFO et svært godt tilbud. Vi ønsker også at kvaliteten på SFO skal bedres parallelt med at vi gjør SFO billigere. Om lag 60 000 førsteklassinger vil få 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO). Da vil foreldre i snitt spare rundt 20 000 kroner i året.

200 000 småbarnsfamilier får billigere barnehage fra 1. august. Familier med ett barn i barnehagen vil spare 2900 kroner i året på dette. For familier med to barn blir den årlige innsparingen 4900 kroner. Prisnivået vil dermed ligge på samme nivå som ble lagt til grunn for oppfølging av barnehagehageforliket i Soria Moria-erklæringen (1750 kroner i måneden, 2005-kroner). Det er verdt å merke seg at selv om dette ikke er de store kuttene økonomisk, er målet for Arbeiderpartiet at vi får økt andelen barn i barnehage. Det er i dag 92% av alle barn som går i barnehage, der andelen er betraktelig lavere for minoritetsspråklige barn (85%). Blant 1-2 åringer er det også kun 85% av disse som er barnehagebarn. Vi i Arbeiderpartiet har stor tillit og tro på barnehagepedagogikk og har et ønske på sikt at kontantstøtten blir endret. Slik at flere av de yngste får gå i barnehage. Da har vi tenkt at moderasjonsordningene for familier med lav inntekt, skal forbedres.

Vi går alle en usikker høst og vinter i vente, der matvarepriser, drivstoffpriser og økt rente gjør privatøkonomien svakere. Derfor er vi i dag glade for at vi sitter med regjeringsmakt der vanlige folk blir prioritert. Fra 1. august vil derfor småbarnsfamilier kjenne denne prioriteringa i lommeboka.