Det er tvert imot meget gledelig at vi lever og holder oss friske lengre.

Det som er urovekkende, er at det samtidig blir så mange færre i yrkesaktiv alder i distriktskommunene og småbyene i Norge – til tross for at antallet i disse aldersgruppene totalt øker betydelig i antall (180.000 flere i Norge i aldersgruppa 20-64 år i perioden 2013-2021).

Et samfunn må opprettholde en viss aldersbæreevne for å kunne gå ei positiv framtid i møte. Dessverre ser det ut til at det stort sett er storbyene og vekstområdene rundt disse som gis mulighet til en slik balanse årsklassene imellom.

Les også

Urovekkende statistikk