OSLO: Onsdag kunngjorde regjeringa at de nå gjør lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene.

Fra 12. oktober oppheves nasjonal skjenkestopp ved midnatt, det åpnes for inntil 600 personer på utendørsarrangementer og trinnvis gjenåpning av breddeidretten.

– Dette har vi bedt om lenge, så dette er gode nyheter. Regjeringa har omsider lyttet til kommunenes behov for økt lokal handlefrihet til å vurdere smittevern. Lokale utbrudd bør håndteres med lokale tiltak. Nasjonale, inngripende tiltak kan i verste fall virke mot sin hensikt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i ei pressemelding.

KS har ved flere anledninger bedt regjeringa om å lempe på tiltakene. KS sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i august og ba de om å vurdere å lempe noe på den absolutte maksgrensen på 200 deltakere ved arrangementer.

– Mange steder i landet er det lite smitte, god plass og fullt mulig å ha noen flere deltakere innenfor forsvarlig smittevern. Det vil også kunne lette situasjonen for kultursektoren og gi rom for flere kulturarrangement, sier Gram.