NAVs hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet. Derfor er NAV viktig for mange, ikke minst nå under pandemien.

I et innlegg i NA denne uka peker Arnfinn Monsen på utfordringer knyttet til digitaliseringa som skjer i samfunnet, deriblant i NAV. NAV har et stort ansvar for å ivareta alle. Vi møter folk hver dag via chat, telefon og fysiske møter, på NAV-kontoret eller på arbeidsplassen. Vi tar imot tilbakemeldinger på godt og vond, og er med på debatten, men det er viktig at fakta er riktig.

Arnfinn Monsen skriver:

«En oppgave som gjorde det gamle NAV ufarlig, var at alle kontorene tok imot søknader om godtgjørelse for reise og diett når noen hadde vært på sykehus og liknende. Årlig var det 3–4 millioner slike søknader. I dag er dette sentralisert og digitalisert og er et av de 281 ulike skjema som er i NAV-porteføljen. I dag er det en stor andel av dem som har rett på stønad som gir blaffen og ikke søker fordi det blir for vanskelig. NAV kan da skryte av at de driver effektivt og rasjonelt og har spart mange hundre millioner på ordningen etter at alt ble flyttet til Skien.»

Det er viktig å presisere at forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet og HELFO i 2009. Det betyr også at spørsmål om pasientreiser og refusjon av reiseutgifter, må besvares av helseforetakene, som har ansvaret for denne tjenesten.

Dette skjemaet er derfor ikke lenger å finne i NAV-porteføljen.