Gå til sidens hovedinnhold

Professor i møte med ansatte i Helse Nord-Trøndelag: – Bør lære av hverandre

Professor Jon Magnussen mener de som behandler pasienter bør sette seg sammen, lære av hverandre og finne ut hvorfor det er ulik liggetid innen samme diagnose ved de to sykene i Helse Nord-Trøndelag.

NAMSOS: – Sett utenfra er det interessant å se nærmere på hvorfor det er så store variasjoner i forbruk. De som behandler pasientene bør sette seg sammen og lære av hverandre hvorfor det eksempelvis er ulik liggetid innen samme diagnose ved de to sykene, sier professor Jon Magnussen i en pressemelding.

Onsdag gjennomførte Helse Nord-Trøndelag et allmøte for sine ansatte onsdag. Tema var funnene, konklusjonene og anbefalingene i Magnussen-rapporten. Magnussen var selv til stede, for å besvare spørsmål fra ansatte.

Les også:

Les også

Skadet seg 16 timer om dagen og ble tvangsinnlagt som 14-åring: – Ble ikke forstått av helsevesenet

Les også

Kine Malén (31) opprørt over helseforetaket: – Det er noe som virkelig ikke henger på greip her

Les også

Disse punktene mener professoren er de viktigste i rapporten

Les også

Funnene overrasker ikke

Les også

Styremedlem om «sannhetsrapporten»: – For tidlig å konkludere

Les også

Ny rapport: Sykehuset Namsos er dyrest i drift

Allmøtet kan sees i opptak her: https://youtu.be/zK71fcRfyHg

Sykehusdirektør Tor Åm offentliggjorde Magnussen-rapporten torsdag 12. november.

I tillegg til publiseringen av gjennomgangen av ressursfordelingen mellom sykehusene, ble ansatte og alle som ønsker å engasjere seg – invitert til å komme med innspill til rapporten og Helse Nord-Trøndelag sin videre oppfølging av rapporten.

– På relativt kort tid har ansatte, organisasjonene og klinikkene kommet med gode innspill og et 60-talls aktuelle spørsmål til de ulike funnene og konklusjonene. I onsdagens møte forsøkte vi å sammenstille spørsmålene slik at de mest etterspurte avklaringene ble besvart av rapport-ansvarlig professor Jon Magnussen i møtet, sier sykehusdirektør Tor Åm.

– Vi er veldig fornøyd med engasjementet. Med tanke på oppfølging av rapporten, og første gangs behandling i styret 7. desember – er bidragene fra ansatte verdifulle. Rapporten gir ikke alle svar, men nå har vi et faktagrunnlag som gir oss et godt grunnlag for nødvendige diskusjoner, mulige tiltak og hvor det må justeres i sykehustilbudet for å rette opp skjevheter rapporten peker på, sier Åm.

Styret i Helse Nord-Trøndelag får rapporten til behandling mandag 7. desember.

Lenke til Magnussen-rapporten

Kommentarer til denne saken