Gå til sidens hovedinnhold

«Quo vadis Nærøysund? Ordene dukket opp i mitt hode da jeg leste forslag til budsjett- og økonomiplanen for nykommunen»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Begrepet i overskrift er fra en historisk roman, av en polsk forfatter, og ble første gang utgitt i 1896. Tittelen er latinsk og betyr: " Hvor vil du hen?" Hvem hadde trodd at de ordene kunne leve så lenge og finne en ny aktualitet her i nye Nærøysund kommune?

Ordene dukket opp i mitt hode da jeg leste forslag til budsjett- og økonomiplanen for nykommunen. De politiske krefter som ivret mest for kommunesammenslåing postulerte at vi skulle bli mer "robuste", få styrket det faglige nivået og det skulle innebære mer rasjonell drift og besparelse på budsjetter. Det er ikke akkurat det vi ser nå, etter å ha fått innsikt i framlagt budsjett.

Så er ikke min intensjon å bare ha tilbakeskuende blikk. Sammenslåingen har skjedd, og blikket må rettes framover nå med tanke på gode løsninger for innbyggerne i ny-kommunen. Dog må det medgis at det er nedslående lesning å få presentert de trange budsjettrammer som nylig har blitt framlagt av administrasjonen. Korrigert for midler for Havbruksfondet er netto driftsresultat på minus 36, 9 millioner kroner.

Det blir foreslått å legge ned Værum barnehage, bassenget på Foldereid, ti stillinger i skoleverket , reduksjon av bemanningsnormen i alle barnehager i tillegg til å redusere 12 sengeplasser på Nærøy bo-og behandlingssenter. Det siste stusser jeg spesielt på. Hvordan kan dette være mulig, i ei tid hvor demografiske analyser er entydige, og prognoser over antallet de eldste eldre bare øker (dermed økt pleie- og omsorgsbehov).

Dette ble senest bekreftet av en rapport fra Statistisk sentralbyrå for få dager siden, og konklusjonen derfra var klinkende klar: "Norge kan trenge langt flere omsorgsplasser enn antatt". Da er det ikke til å bli overrasket over at kommunen må se etter mulighet for å øke sine inntekter, bl.a eiendomsskatten. I Ytringen torsdag 19. november uttrykker politiker fra KrF Thor Lanesskog, følgende: "Nå kommer regningen for store investeringer i bygg, inkludert haller (...) Så ser det dessverre ut til at kuttforslagene rammer dem med dårligst økonomi")

Kan det være at KrF-politikeren har rett, eller: Quo vadis, Nærøysund?

Kommentarer til denne saken