NAMSOS: – Da vi kom hjem oppdaget vi nede i sekken en halvbløt kontrakt vedrørende innføring av Ipad i skolen, skriver Rune Devik i et åpent brev til Namsos kommune.

Etter å ha lest gjennom kontrakten reagerte han på ordlyden hvor foreldre blir stilt økonomisk ansvarlig om det oppstår skader på utstyret ved uforsiktig bruk. Og la fram konkrete spørsmål han ønsket svar på.

Uforsiktig

Namsos kommunestyre vedtok å innføre digitale læringsbrett for 2. til 7. klasse fra skolestart i høst. Elever på ungdomstrinnet får vanlig bærbar pc. Innenfor læreplanverket regnes digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Brett og pc-er er Namsos kommunes eiendom, på lik linje med skolebøker og annet skolemateriell. I den forbindelsen har kommunen/skolene sendt ut en kontrakt som foreldre/foresatte må signere for at eleven skal kunne ta med nettbrettet heim. Langt de fleste som har barn i skolealder har sikkert lest kontrakten og signert, og dermed gjort seg erstatningspliktige om det oppstår skader.

Det er spesielt dette punktet det reageres mot:

«Dersom det oppstår skader på læringsbrettet ved bruk i fritida eller ved uforsiktig bruk på skolen, vil det bli krevd et skadegebyr på kr 500,- på lik linje med lærebøker og annet utstyr som tilhører kommunen. (Skadeerstatningsloven $1-1 barns ansvar og 1-2.2 foreldres ansvar). Dersom det oppstår tap eller skade på tilleggsutstyr som deksel eller ladere, må dette erstattes av eleven/foresatte.»

Devik mener det kan oppfattes som om kommunen ved bruk av uforsiktig, både utvanner lovens krav til uaktsomhet eller forsett, og gjør foreldre ansvarlige nesten uansett. Han viser til hva Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har uttalt om saken.

«Det er et krav om uaktsomhet eller forsett. Vi har sett eksempel på avtaler om at ødelagte pc-er skal erstattes uansett, men det er ikke innenfor regelverket » , uttaler seniorrådgiver Petter Andersen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Egenandel

Investeringskostnaden ligger på omkring 4.000 kroner per nettbrett og rundt 7.500 kroner for pc i ungdomsskolen.

Det er svært ulik praksis fra kommune til kommune i landet om hvor stort det økonomiske erstatningsansvaret er. Namsos kommune har lagt seg på det som sammenliknet med mange kommuner er i den nedre delen av skalaen. Det kreves en egenandel på 500 kroner ved uforsiktig bruk. Ved gjentatte tilfeller kan gebyret økes til 1.500 kroner.

– Men det er viktig å presisere at det i hvert enkelt tilfelle skal vurderes om det er grunnlag for å kreve dette, sier Storeide.

– Hvor strenge vil dere være?

–Det er selvsagt stor forskjell om en elev er uheldig og mister brettet i gulvet, kontra å kaste den i veggen med vilje. Erstatningsplikt kan, og jeg understreker kan, inntreffe hvis regler eller rutiner er brutt, sier Storeide.

– Og her vil både alder på barn og omstendigheter spille inn, legger han til.

– Du tror ikke foreldre føler det som at de må skrive under selv om de ikke vil?

– Det er viktig å understreke at kontrakten overhodet ikke er et pressmiddel eller en mulig oppfatning om at elever ikke vil få aktuell undervisning. Hvis ikke kontrakten underskrives, vil den digitale enheten kun være tilgjengelig på skolen og lekser vil bli tilrettelagt for eleven, sier Storeide.

Devik er fornøyd med at kommunen svarer, selv om han synes de ikke har svart ut det han ba om.

– Jeg har selvfølgelig signert. Men prinsipielt så mener jeg at dette bør være regler som er definert nasjonalt, og før dette eventuelt foreligger skal det vel ikke være noe forskjell om læreboka er digital eller analog, sier han.