– Et stort overtramp

Joar Grøtting i Namsos Høyre reagerer på at hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Bernth-Erik Øien Fossli, forsvarer særaldersgrensen ved å si at redningsmannskaper som trenger rullator eller krykker kan måtte tvinges til å stå i jobb.

Å framstille det slik... nei, den måten å reagere på liker jeg ikke i det hele tatt, så det synes jeg var et stort overtramp.

Joar Grøtting, Namsos Høyre

Fossli uttaler til NA at det ikke var meningen å henge ut noen.

Uttalelsen setter det hele på spissen, og det er viktig for oss å påpeke at det overhodet ikke har vært hensikten å henge ut eldre og uføre.

Benth-Erik Øien Fossli, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Namsos

Oppgitt over bilister som gir blaffen

På Byåsen i Rørvik opplever samboerparet Elisabet Søraunet (26) og Bjørn Adrian Skauge (27) at bilister ikke respekterer gjennomkjøring forbudt-skiltinga i gata ved huset deres.

De er bekymra for trafikksikkerheten, og har nå bedt kommunen vurdere å sette opp en bom.

Vi er selvfølgelig bekymret for de myke trafikantene, og det er en del barn og unge som bruker denne vegen på tur til og fra skolen.

Elisabet Søraunet

– Som å være på et vekkelsesmøte

Leka kommune satte høsten 2020 i gang prosjektet «Leka videre». Bakgrunnen var dagens helsebygg i Leka – som er gammelt og dårlig egnet. Et eventuelt nytt helsebygg vil kreve en investering på 80 millioner kroner.

Alfred O. Pettersen (81) har vært vaktmester blant annet på helsesenteret på Leka i 40 år. Han reagerer på at den 18 år gamle bygningen vurderes revet, og reagerte negativt på hvordan saken ble lagt fram under et folkemøte 10. mars.

Når en 18 år gammel bygning blir vurdert som udugelig; da er det noe som ikke stemmer. Her er det noen som vil ha et signalbygg på Leka – og dette trenger vi ikke.

Alfred O. Pettersen

Vil utvide skutersuksess

Skuterløypa fra Loddoenget til Mefjelltjønna ble en umiddelbar suksess da den ble åpnet tidligere i vinter.

Nå vil skuterklubben doble lengden på løypa – og ha løypestart i Høylandet sentrum.

Folk vil ned til sentrum. Tilbakemeldingene vi har fått fra brukere tydeliggjør et ønske om at løypa skulle ha startet nede ved Høylandet sentrum – noe vi i klubben har ønsket helt fra starten.

Georg Mjøsund, leder i Høylandet snøscooterklubb

Måtte utsette rettssak

Mandag startet straffesaken mot en namdalsmann i 40-åra som står tiltalt i Trøndelag tingrett – Namsos rettssted for å ha angrepet og skadet sin tidligere samboer og hennes far med en machete.

Etter noen timer mandag formiddag ble rettssaken avbrutt, da forsvareren til mannen mente den ene meddommeren i saken var inhabil.

Etter noe diskusjon mellom partene avgjorde sorenskriver Lisa Elin Bech at selv om hun ikke kan se at det foreligger en habilitetskonflikt, vil den ene meddommeren nå bli byttet ut og saken gjenopptas tirsdag morgen.