Redningshelten fra Kattmarka tror det kan komme nye ras

Redningshelt Per Olav Flakk fra Kattmarkaraset føler med de berørte i Gjerdrum, og frykter at de vil få det tøft i lang tid framover.