NAMSOS: Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten. Regjeringen vil også at studenter skal kunne få tilbud om vaksinedose to på studiestedet sitt, slik at de slipper å reise hjem.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding tirsdag kveld.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Færre vaksinedoser

Det er ingen grunn til å ta kontakt med kommunene om vaksinering dersom du er student eller ansatt i en barnehage eller skole. Kommunene må forberede seg først og gjøre egne vurderinger.

Bakgrunnen for de nye prioriteringene er at det nylig ble klart at vi får færre vaksinedoser i sommer enn først antatt. Alle vil derfor ikke være beskyttet (det vil si at det er gått tre uker fra første dose) før skolestart, og særlig vil det gjelde de yngre ansatte.

Derfor har regjeringen kommet fram til at kommunene kan velge å prioritere inntil ti prosent av vaksinedosene til ansatte i barnehager, skoler og SFO, dersom de ønsker det. Dette gjelder første vaksinedose.

– De ansatte i barnehager, skoler og SFO har stått i frontlinjen og lagt inn en enorm innsats det siste halvannet året. Covid-19 har skapt mye uforutsigbarhet i arbeidshverdagen, og det har vært et ønske fra både ansatte, skoleledere og organisasjonene at de skal få vaksine så raskt som mulig. Jeg er veldig glad for at vi nå bidrar til at de ansatte kan tilbys vaksine før de starter opp igjen til høsten, sier Melby.

Kommunene avgjør

Det er kommunene selv som vurderer om de vil omprioritere, og det kan de gjøre først når de har vaksinert helsepersonell og risikogruppene.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i barnehager, skoler og SFO før neste skoleår, sier Melby.