I sommer har vi sett at folk strømmer til øya vår og benytter seg av og finner glede i vår «mektige uberørte natur» og «gode matopplevelser» og flere tilbud som dyktige reiselivsaktører tilbyr. All ære til de som satser på reiseliv og skaper liv og røre i lokalsamfunnet, vi setter stor pris på det og heier masse på dere. Men vi mener at man også må tenke på fremtiden og bærekraftig næring i sjø og på land. Dette kan gi økt bolyst og flere arbeidsplasser og muligheter.

Vi vil oppfordre reiselivsaktørene på Jøa til å tenke at «nye ting må ha lov å skje dei og», slik Olav Duun ville ha sagt det. Vi mener at det er mulig å aktivt tilrettelegge for havbruk og arbeidsplasser i denne næringa uten å undergrave den nye reiselivssatsinga. Det ene utelukker nødvendigvis ikke det andre, og vi ønsker at det skal være ei fremtid for både reiseliv og havbruk i lokalsamfunnet vårt. Kanskje det til og med går an å samarbeide?

Vi syns at et oppdrettsanlegg «rett i synsfeltet» er et tegn på at her er det ei bygd som satser på næring, slik som rundballene langsmed veiene på Jøa viser til at vi er et aktivt landbrukssamfunn.

Namsos kommune skriver i «Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2033» at de har som hovedmål å «skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i hele kommunen og legge spesielt til rette for økt bosetting av unge». Videre i planens samfunnsdel står det at Namsos kommune skal «bidra aktivt til utvikling av kystnæringene» ved å «sette av arealer til næringsutvikling i sjø».

Les også

Forslaget til kystsoneplan truer viktig reiselivssatsing i Namsos kommune

Vi ønsker at Jøa skal kunne være et aktivt lokalsamfunn hvor det er attraktivt å bo hele året, ikke bare om sommeren. Derfor ønsker vi flere næringer velkommen, og ønsker oss flere arbeidsplasser. Om vi ser til nabokommunene våre Flatanger og Nærøysund, kan man tydelig se at havbruksnæringen bidrar til aktivitet, bolyst og økt folketall. Vi har et aktivt og dyktig havbruksmiljø i Namdalen og spesielt i nabokommunene våre, og det ønsker vi også å være en del av.

Vi håper at Namsos kommune vil høre på ungdommens innspill, og ser at arbeidsplasser året rundt og næring er en viktig grunnmur for aktive og attraktive lokalsamfunn. Vi håper kommunestyret vil legge til rette for at vi også i Namsos kan være aktive innen havbruk.