En dåpsseremoni har jo sine ritualer med blant annet faddere. De blir også kallt gudmor og gudfar. Iflg leksikonen skal disse bistå med å gi opplæring i gudstro. Men jeg er veldig usikker på om dette fungerer.

Ofte er det nattverd i samme messe, men jeg har ennå ikke sett en eneste fadder delta i nattverden. Hvilken tro er det da de har påtatt seg å lære bort?

Barnet blir ofte plassert i barnehage kort tid etter fødsel. Foreldrene må jo jobbe for å kunne tilfredsstille alle sine materielle behov.

Hvilken prioritet har den reelle kjærlighet, når alle de som har fått læreoppdraget ikke er til stede. Lykkelig er de barn som har besteforeldre i nærheten.