Gå til sidens hovedinnhold

Rett skal være rett om turtilbud

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Reportasjen om løyper med mer i «Nordfjellet» I NA 19.02.2021 med fine bilder og en godt skrevet tekst skjemmes dessverre av faktafeil/feil fremstilling som ikke står i stil.

Les også

På skitur – som i gode gamle dager

I en samtale med journalisten ble det sagt at opplysningene kom fra leder i Koltjønnhytta AL og en løypekjører. Vi i «Bergløypas venner» ønsker at leserne skal få et riktig bilde.

«Bergløypas venner» tok kontakt med Koltjønnhytta AL om et formelt, teknisk samarbeid med tanke på opparbeidelse av en tursti/løypetrase fra Berg/Lindset fordi Koltjønnhytta AL i flere tiår hadde kjørt opp den gamle skiløypa. Årsaken var at etablering av et nytt lag med organisasjonstilhørighet syntes unødvendig. Dette skjedde i 2011.

Avtalen gikk ut på at Koltjønnhytta ALs kasserer skulle betale regninger attestert av prosjektleder og føre prosjektregnskap. Ut over dette skulle «prosjekt Bergløypa» være et selvstendig tiltak med egen ledelse som skulle planlegge, finansiere og opparbeide stien med gapahuker, benker mm. Avtalen sa også at ubrukte innsamlede midler ved anleggsslutt skulle tilfalle Koltjønnahytta AL og brukes til vedlikehold av parsellen.

Arbeidet har pågått i mange år og vil bli ferdigstilt høsten 2021. Restarbeidet består i rehabilitering av den første gapahuken, flere «kvilbenker» og forbedring av toppdekket med tanke på bedre fremkommelighet for rullestolbrukere og barnevogner, mm.

Koltjønnhytta AL har ikke hatt ansvar for og heller ikke bidratt i noen del av bygge- og vedlikeholdsprosessen slik det skapes inntrykk av i reportasjen.

Kommentarer til denne saken