Vil Namdal tingrett gjenoppstå etter at sentraliseringa feide over Namdalen? Nå er de en del av Trøndelag tingrett, som omfatter fire rettssteder og har virksomhet i Trondheim, Steinkjer, Brekstad og Namsos. Det er landets tredje største tingrett.

Denne sentraliseringa skjedde over hele landet og skapte stor lokal misnøye, som Senterpartiet naturligvis fanget opp og lovte å reversere – om folk var med på laget og fikk kastet ut Erna fra regjeringskontorene.

Hva sier Hurdal-erklæringa om dette? Blir det slik som leder Per Olav Tyldum i Trøndelag Sp og hans partivenner hamret løs med i valgkampen, at folks rettssikkerhet i distriktene skulle hentes tilbake? Hva står der?

«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreformen av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølstendige domstoler med stedlig leiing, med unntak for domstoler der domsleiar, kommunene i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tilitsvalde er samde om å opprettholde dagens struktur».

Hva er dette? Jo, et eksempel på en skyver fra seg vanskelige beslutninger lenger ned i systemet. Vi vet hva kommunene, som har mistet sine tingretter, mener. De har sett viktigheten av at de små tingrettene har klart å løse sitt samfunnsoppdrag, selv om de har vært under konstant angrep av domstol-miljøene i de store byene. Alle som tenker på storsamfunnets beste, drar «større fagmiljø-kortet». Flere dommere og jurister samlet på ett sted vil gi bedre rettssikkerhet, er det uslåelige trumfkortet.

Vi skal ikke dra dette ut i langdrag, men kanskje minne oss selv på største rettsskandalen i nyere tid i Norge. Oslo tingrett sto bak ni domsavsigelser av 48 hvor uskyldige folk ble stemplet for livet og sendt i fengsel i forbindelse med NAV-skandalen. Hvorfor dette er relevant? Jo, Oslo tingrett har med sine godt over 100 dommere og dommerfullmektiger landets største fagmiljø. Det forhindret ikke de feilaktige domsavsigelsene.

Selvsagt har det blitt avsagt dommer i de minste tingrettene som har blitt anket og blitt omstøtt i eksempelvis i lagmannsretten, men det er en del av rettsforhandlingene og bygger opp om vårt rettssamfunn.

Har vi noen gang hørt at rettssikkerheten i eksempelvis Namdalen eller på Brekstad har vært truet? Nei, tvert imot. Vi har blitt dømt, i alle fall noen av oss, av personer som kan sin jus, og ikke minst kjenner til lokale forhold og historie. Den største trussel har vært at advokater og dommere i de store byene har snakket ned de små tingrettene og skremt bort dyktige fagfolk.

Hva ligger i at de ansatte, tillitsvalgte og domstolsleder skal få bestemme i samråd? I Trøndelag tingrett er det rundt 75 ansatte, og alle skjønner hva utfallet vil bli når en slik prosess skal kjøres. Kjøttvekta smeller i bordet, og skulle ikke det hjelpe, er det lett å søke opp dommedagsprofetiene som ble brukt før domstolsreformen. Eller er det slik at de ansatte ved de små tingrettene skal få bestemme?

Hurdalsplattformen åpner for at tankegodset fra Solberg-regjeringa får leve videre så lenge de store domstolsadministrasjonene selv får bestemme.

Hvis ikke da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter hvert blir mer konkret.

Men om de små tingrettene skulle stå opp fra de døde, må statusen heves mange hakk. Det må følge med penger til en fulldigitalisering av etatene. Som et ledd i sentraliseringa, var det et effektivt grep å underfinansiere de minste aktørene. Men dette står det faktisk noe om i Hurdalsplattformen, at de minste tingrettene må unngå å bli sårbare. Men først må de få livet tilbake. En annen viktig faktor er digitaliseringa og erfaringa etter nedstenginga i forbindelse med koronaviruset. Vi kan snakke sammen på en annen måte. Trenger man større fagmiljø, trenger en ikke å sitte sammen, så lenge bredbåndet jobber.

Det er mulig at det holder med et rettssted i Namsos, men det var ikke det Sp gikk på valg på. De skulle styrke offentlige instanser utenfor storbyene. Noen frykter at rettsstedene også skal forsvinne om noen år.

Det er noe med det. Det er litt kronglete om en bor på Kongsmoen og skal møte naboen i tingretten i Trondheim for å avgjøre en grensetvist. Spesielt om trondhjemmerne må ut på befaring. Ikke sikkert det blir like stor stas det.

For da holder det ikke bare å kjøre E6, den strakaste vei'n.