De har rett og slett ikke tilgang til det som trengs for å beskytte seg mot smitte. Det er en global skjevhet når det gjelder vaksiner og annet medisinsk utstyr som trengs. Det er urettferdig at for eksempel Sør-Afrika har så lite vaksine mens Norge og andre vestlige land har rikelig tilgang. La Sør-Afrika og andre land som er i stand til det produsere vaksine.

Flere toppledere i legemiddelindustrien har tjent mange milliarder på pandemien. Utviklingen av vaksiner ble muliggjort av offentlige midler. Nå er det på tide at folk i Afrika og andre steder får gratis vaksine. La det bli patentunntak for vaksiner, medisiner og utstyr som trengs.

Det vil hjelpe den delen av verdens befolkning som er mest ramma og som har minst å hjelpe seg med. Det vil også gavne oss som har både 2 og 3 doser, og som lengter til en mer normal hverdag med større frihet. Ingen er trygge før alle er trygge!