Innlegg i NA 12.11.2021 – betraktninger over hva Rock Citys kulturarena koster Namsos kommune?

Området hvor Rock City/hotell ligger i dag var i mange år et stort gjørmehull midt i byen, med bygninger som sto til nedfalls og forkleinelse for byen. Området mot sjøsida gjennom vestbyen–midtbyen og helt bort til Østre byområde framstår i dag veldig bra – noe mindre opprensking i området fra hurtigbåtkaia og bort til Østre byområde vil være naturlig å gjøre i kommende år.

Jeg oppfordrer alle sammen, og spesielt kommunestyret, til å ta en tur til fots langs den nesten to kilometer lange strandpromenaden for å oppleve byens ansikt mot sjøen. Mange tilreisende blir positivt overrasket over hvor bra det har blitt – dette kan byen være stolt av!

Les også

Rockehavariet

Jeg synes innlegget av 12.11. 2021 i NA og de økonomiske betraktninger av kostnadene for Rock City er vinklet for negativt med nærmest personifisert kritikk av de som var med på legge grunnlaget for prosjektet. Tenker da spesielt på Terje Adde, Jarle Rasmussen, Terje Tranaas og med flere – de burde heller roses for at prosjektet i det hele tatt er realisert og byen fikk en sårt tiltenkt kulturarena og hotell.

Etter en grov økonomisk betraktning, har det offentlige fram til i dag fått inn skatter og avgifter i forbindelse med investering og drift hotell/Rock City kulturarena i størrelsesorden 80–90 mill. I tillegg er mange entreprenører/bedrifter tilført titalls millioner av inntekter som bidrar positivt for regionen – både private og offentlige. Jeg vil ikke gjøre rimelighetsbetraktninger angående NAs kommentar til avtaler mellom utleier og leietaker, da jeg ikke har inngående kunnskap om dette.

Normalt vurderer partene sitt behov og risiko før realisering av prosjektet. Slik som renteutviklinga i de siste 10-årene har vært kan man i etterpåklokskapens navn kanskje tenke seg en annen løsning – kommunalt eierskap av kulturdelen? Etter mine opplysninger ble dette vurdert av kommunen, men ikke aktuelt ved realiseringa av prosjektet. Ifølge NA har både kommunens ledelse og deres økonomiske og juridiske rådgivere anbefalt leieavtalene godkjent – «gjort er gjort og spiste er spist» og man lærer så lenge man lever?

Istedenfor å konsentrere seg om negative sider ved realiseringer av Rock City/hotell-prosjektet, vil jeg heller takke ideskaperne, investorer, utbygger og offentlighetspersoner som har vært bidragsytere til realisering av prosjektet.

Som tidligere nevnt: Jeg oppfordrer alle, og spesielt kommunestyret, til følgende: Ta en tur til fots fra Vestbyen til Østre byområde langs den nesten to km lange strandpromenaden for å oppleve byens ansikt mot sjøen. Gjerne ta en kopp kaffe undervegs på en av byens spisesteder og fordøye opplevelsen.