Samtidig sier UD at markeringer som kransenedleggelser ligger innen rammen av det som kan aksepteres. Det samme gjelder om noen bærer et vanlig håndholdt russisk flagg. Men, det er kanskje ikke så smart?

Jeg er sterkt kritisk til krigen i Ukraina, og ikke minst at Russland, helt klart og udiskutabelt har begått krigsforbrytelser. Noen mener det også er en krigsforbrytelse å starte en krig, men slik er det ikke. Det er aktiviteten og de handlinger som begås som i dette tilfelle er krigsforbrytelser.

I den situasjonen vi opplever i dag med en aggressiv militærmakt som har okkupert en selvstendig nasjonalstat er det allikevel viktig å tenke over bakgrunnen for minnebautaen i Russerparken i Namsos.

Det vi minnes, og som markeres i «normale tider», er de russiske soldatene som led eller ble drept av en annen aggressiv makt, nemlig Nazi-Tyskland. Som veteran mener jeg at vi ikke må glemme at det vi gjør ved å markere ved bautaen i russerparken, er å markere en takk til de som led og som gav sitt liv for å Norge skulle bli fritt for okkupanter.