(NT24)

(Nettavisen) Når regjeringen nå legger frem forslaget til nytt statsbudsjett, er utgangspunktet at alle avgifter økes betydelig mer enn i fjor. Det er fordi avgiftene «automatisk» øker med prisstigningen.

I fjor antok man at den skulle være bare 1,3 prosent. I år justeres avgiftene i utgangspunktet automatisk med 2,8 prosent.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 ønsker regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

PS! I tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken, kommer merverdiavgiften (moms) på 25 prosent (avgift på avgift). Det er en av statens største inntektskilder, med inntekter på over 360 milliarder kroner.

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes med rundt 2,8 prosent.

Type 2023 2022
Brennevin (per volumprosent per liter) 8,45 kroner 8,22 kroner
0,7-2,7 prosent (liter) 3,4 kroner 3,31 kroner
2,7-3,7 prosent (liter) 12,79 kroner 12,44 kroner
3,7-4,7 prosent (liter) (vanlig butikk-øl) 22,15 kroner 21,55 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 4,95 kroner 4,82 kroner


Det betyr at alkoholavgiften for én liter vanlig pils reelt er 27,7 kroner, mens staten tar 56,3 kroner i alkoholavgift for én flaske rødvin.

Statens inntekter på alkohol har svingt mye de siste årene, men har ligget på rundt 17 milliarder kroner.

Så mye avgifter er det på en flaske

For brennevin, vin og sterkøl varierer avgiften med alkoholstyrke på hver enkelt flaske.

For eksempel har en rødvinsflaske med 13 prosent, høyere avgift enn en hvitvinsflaske med 11 prosent. Utregningsmetoden er:

Alkoholavgift * 1,25 [moms] * alkoholprosent * 0,7 [liter per flaske]

Eksempler med 2022-avgiftsnivå:

Rødvinsflaske med 13 prosent:4,82 * 1,25 * 13 * 0,7 = 54,82 kroner

Hvitvin 11 prosent:4,82 * 1,25 * 11 * 0,7 = 46,39 kroner

Vodka 40 prosent:8,22 * 1,25 * 40 * 0,7 = 287,7 kroner

Tobakk

Prisene for tobakk øker i all hovedsak med rundt 2,7-3,3 prosent.

Type 2023 2022
Sigarer (100 gram) 303 kroner 295 kroner
Sigaretter (100 stk) 303 kroner 295 kroner
Røyketobakk (100 gram) 303 kroner 295 kroner
Skråtobakk (100 gram) 123 kroner 120 kroner
Snus (100 gram) 93 kroner 90 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 4,64 kroner 4,51 kroner

Totalt tjener staten rundt 7,4 milliarder kroner på nordmenns tobakkforbruk - pluss moms.

Drivstoff

Regjeringen fortsetter å trappe opp den generelle CO2-avgiften kraftig, og det betyr også at CO2-avgiften øker for drivstoff.

For bensin økes CO2 avgiften fra 1,78 til 2,21 kroner per liter. For diesel øker den fra 2,05 til 2,53 kroner.

I tillegg justeres den rene veibruksavgiften slik:

  • Bensin: Fra 4,95 til 4,7 kroner per liter
  • Diesel: Fra 3,52 til 2,92 kroner per liter

Dette gir en økt pumpepris på bensin på rundt 18 øre, mens den for diesel i praksis blir uendret.


Trafikkforsikringsavgift

Dette er avgiften som tidligere het årsavgift, men som nå har blitt en dagsbasert avgift som betales sammen med forsikringen så lenge et kjøretøy har gyldige skilter.

Kjøretøytype 2023 2022
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,38 kroner 8,15 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,84 kroner 9,57 kroner
Motorsykler 6,10 kroner 5,93 kroner
Elbiler 8,38 kroner 8,15 kroner

Trafikkforsikringsavgiften sikrer staten drøyt 10 milliarder kroner i året. Den er ikke momsbelagt.

Elavgiften

Elavgiften fikk i 2022 for første gang forskjellig sats i vintermånedene, sammenlignet med resten av året. 8,91 øre per kWh i januar, februar og mars, mens den ble satt til 15,41 øre resten av året.

Neste år foreslår regjeringen å øke avgiften med 2,8 prosent.

  • Januar-mars: 9,16 øre/kWh
  • April-desember: 15,84 øre/kWh