Saksgrunnlaget kommunedirektøren har framlagt ville aldri ha gått igjennom i et styrerom

Foto:

Av

Namdalsavisa skriver mandag 7. desember at Namsos kommune opplyser at det står i alt 277 ledigebarnehageplasser, og at barnetallet framover er synkende.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Likevel finner kommunaldirektøren at det nå er riktig å innstille på bygging av en ny barnehage. Det er oppsiktsvekkende. Dersom kommunen sparer penger på å bygge ny barnehage, er vi enige i at kommunen skal bygge en ny barnehage, gitt at det er behov for dette. Men med 277 ledige plasser, og et synkende antall barn framover, er det ikke behov nå.

Vi har gått igjennom kommunaldirektørens saksframlegg for kommunestyret. Framlegget inneholder mangler. Den alvorligste mangelen ved saksframlegget er at kommunaldirektøren påstår kommunen vil spare kr 5 mill. per år på å bygge en ny barnehage uten å legge fram regnestykket!

Vi har fått PBL (Private barnehagers landsforbund) til å regne på bygginga. Spesialistene i PBL viser i motsetning til kommunaldirektøren utregninga, og de kommer til at bygging av en ny barnehage vil påføre kommunen en årlig merkostnad på kr 1.287.944,-. Forskjellen imellom disse to regnestykkene er stor.

Med en rente på 2 % vil engangsverdien være 250 mill. i pluss dersom rådmannen har rett, eller kr 64,4 mill. i minus for kommunen dersom PBL har rett. Forskjellen her skulle i alle fall tilsi at de folkevalgte plikter å sørge for at saken utredes skikkelig! Kommunaldirektøren har ikke regnet på hva kommunen vil spare dersom de legger ned barnehagene de nå vil erstatte med en ny.

Bare i Namsos sentrum er det nå 165 ledige (inkludert Bråten, Granåsen og Høknes, men ikke Spillum). Selv om kommunen skulle legge ned barnehagen i Fossbrenna og den i Kleppen, vil det fortsatt stå 125 ledige plasser! Kommunaldirektøren vil imidlertid bygge nytt bare for å øke antallet ledige plasser igjen til 148, og det i en situasjon med synkende barnetall framover!

Dersom kommunen i dag bruker kr 10 millioner i året på de to barnehagene (de bruker trolig mer), vil en nedleggelse med dagens rentenivå gi en engangsverdi på kr 500 mill. Dette ville finansiert bygging av en ny ungdomsskole. Driftskostnadene i forhold til dagens ungdomsskole ville i tillegg gått ned. Ut ifra den demografiske utviklinga med forestående eldrebølge, bør kommunen også se om et nybygg gir riktig bruk av penger når barnetallet er synkende og antall eldre med omsorgsbehov er økende.

Vi utfordrer derfor politikerne i Namsos til å innhente en uavhengig vurdering fra KomRev eller andre konsulenter, som kan gå inn og både evaluere prosessen rundt bygginga av Solvang barnehage samt bygginga av en ny barnehage. Dette er helt nødvendig for å få et forsvarlig beslutningsgrunnlag.

Det saksgrunnlaget kommunaldirektøren har framlagt ville aldri ha gått igjennom i et styrerom. Dette er klart ikke en forsvarlig utredning av en beslutning med så store økonomiske konsekvenser. Her har de folkevalgte et stort ansvar og må sørge for å se og forstå rekkevidda av beslutninga som tas.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken