(NT24)

FRØYA/TRONDHEIM/RØRVIK: Norway Royal Salmon (NRS) og Salmar har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene, hvor Salmar vil være det overtagende selskap. Før fusjonen skal førstnevnte selskap gjennomføre sitt varslede oppkjøp av det Rørvik-baserte oppdrettsselskapet Salmonor.

Det skriver Salmar i en børsmelding mandag morgen.

Partene har forhandlet fram en avtale som gir NRS-aksjonærene 0,369 Salmar-aksjer per NRS-aksje. Det tilsvarer 265,18 kroner per NRS-aksje basert på snittkursen i perioden 4. april til 20. mai, 6,3 prosent mer enn fredagens sluttkurs.

Havbrukskonsernet NTS er største eier i NRS, og i tillegg eneeier i Salmonor.

– En fusjon mellom Salmar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved gjennomføringen av Salmars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS, sier Salmars styreleder Leif Inge Nordhammer i en melding.

Transaksjonen planlegges gjennomført i løpet av tredje kvartal i år.